Chưa có đánh giá nào
3 bài thơ
Tạo ngày 20/05/2016 06:55 bởi hongha83
Tinh sà kỷ hành là tập thơ ký sự của Phan Huy Ích trong lần đi sứ nhà Thanh năm 1790, thời Tây Sơn sau trận chiến thắng Đống Đa. Nhà Thanh phải tiếp rước chiêu đãi trong hơn sáu tháng một sứ đoàn đông đảo 150 người. Tập thơ được vua Quang Trung khen “thơ văn ông có khí cốt” và Ngô Thì Nhậm ca ngợi thơ văn ông “đắc vô tà chi tư” (có được cái nghĩ không sai trái).