新年作

鄉心新歲切,
天畔獨潸然。
老至居人下,
春歸在客先。
嶺猿同旦暮,
江柳共風煙。
已似長沙傅,
從今又幾年。

 

Tân niên tác

Hương tâm tân tuế thiết,
Thiên bạn độc san nhiên.
Lão chí cư nhân hạ,
Xuân quy tại khách tiên.
Lĩnh viên đồng đán mộ,
Giang liễu cộng phong yên.
Dĩ tự Trường Sa phó,
Tòng kim hựu kỷ niên.

 

Dịch nghĩa

Năm mới nhớ quê hương lại càng thắm thiết
Bên cõi trời này một mình lã chã dòng lệ
Về già rồi còn ở dưới người ta làm sai dịch
Xuân về trước khách tha hương
Vượn trên núi bầu bạn đêm ngày
Giang liễu cùng qua gió mây
Thấy đã giống Trường Sa phó
Từ đây về sau không biết còn phải độ qua bao nhiêu năm


 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (10 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Hải Đà

Năm mới quê càng nhớ
Góc trời mắt lệ sa
Già lê thân quán trọ
Xuân đến người phương xa
Sớm chiều cùng vượn núi
Sông gió liễu thướt tha
Khác chi câu truyện cổ
Còn lại bao năm qua?

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Hải Đà

Nhớ quê năm mới chạnh lòng
Góc trời viễn xứ tuôn dòng lệ sa
Thân già quán trọ phương xa
Xuân xanh đến với người ta mất rồi
Cùng nhau vượn núi sớm chiều
Gió sông vờn liễu khói đìu hiu đưa
Khác chi truyện cổ ngày xưa
Còn bao năm nữa đợi chờ xuân qua.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Văn Phong

Lòng quê năm mới càng đau,
Góc trời thui thủi lệ sầu tuôn rơi.
Tuổi già phận thấp kém người;
Hoa xuân đất khách nở thời sớm thay.
Sớm hôm vượn núi kêu bầy,
Liễu sông, gió, khói buồn thay cảnh trời.
Trường Sa thái phó hệt rồi,
Tới nay bao nữa quê thời đặt chân?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

長沙傅: Trường Sa phó hay Trường Sa truyện?

Trường Sa phó, tức nói đến Giả Nghị, Từng làm đến chức Đại Trung đại phu, sau bị đày ra Trường Sa làm giám hộ 長沙傅. Tác giả thấy cảnh minh tương tự Giả Nghị.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Năm mới nhớ nhà lắm,
Bên trời, mỗi lệ rơi.
Xuân về trước với khách,
Gìa ở ké cùng người.
Vượn núi vui hôm sớm,
Liễu sông hòa gió hơi.
Chuyện Trường Sa cũng thế,
Sau nữa, biết bao thời !

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lâm trung Phú

Tết đến lòng quê dậy,
Góc trời thầm lệ rơi.
Tuổi già thân quán trọ,
Xuân đến trước hơn người.
Cùng vượn núi hôm sớm,
Liễu sông sương gió trời.
Đày Trường Sa truyện cũ,
Còn phải mấy năm đời !?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Nhớ quê năm mới thiết tha,
Một mình, giọt lệ bỗng sa chân trời.
Già còn cứ ở nhờ người,
Xuân về trước với kẻ rời xa quê.
Sớm chiều, cùng vượn đi về,
Gió và khói biếc, liễu kề bên sông.
Trong Trường Sa truyện, giống ông...
Nay về sau nữa, còn chừng bao năm?...

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Năm mới lòng nhớ quê da diết
Bên xó trời chỉ biết lệ rơi
Già rồi quản chế nơi người
Xuân về trong cảnh lẻ loi năm đầu
Sáng tới tối bạn bẩu với vượn
Cùng gió sương liễu đượm bên sông
Như làm phó Trường Sa vương
Ngày vời phục chức còn chừng bao năm?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Lòng nhớ quê năm mới
Bên trời lệ lẻ loi
Đến già còn buộc trói
Buổi xuân khách quê người.
Bạn cùng vượn sớm tối
Liễu sông gió sương rơi
Như Trường Sa phó tội
Nay còn bao năm trời?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Năm mới nhớ nhà càng thiết tha,
Cõi trời lã chã lệ dòng sa.
Đã già còn dưới người sai dịch,
Xuân trước về cho khách ở xa.
Vượn núi đêm ngày bầu với bạn,
Liễu sông cùng chịu gió mây qua.
Trường Sa phó cảnh hình như giống,
Không biết bao năm nữa phải qua.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời