18/09/2021 22:51Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tân niên tác
新年作

Tác giả: Lưu Trường Khanh - 劉長卿

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 18/03/2007 08:26

 

Nguyên tác

鄉心新歲切,
天畔獨潸然。
老至居人下,
春歸在客先。
嶺猿同旦暮,
江柳共風煙。
已似長沙傅,
從今又幾年。

Phiên âm

Hương tâm tân tuế thiết,
Thiên bạn độc san nhiên.
Lão chí cư nhân hạ,
Xuân quy tại khách tiên.
Lĩnh viên đồng đán mộ,
Giang liễu cộng phong yên.
Dĩ tự Trường Sa phó[1],
Tòng kim hựu kỷ niên.

Dịch nghĩa

Năm mới nhớ quê hương lại càng thắm thiết
Bên cõi trời này một mình lã chã dòng lệ
Về già rồi còn ở dưới người ta làm sai dịch
Xuân về trước khách tha hương
Vượn trên núi bầu bạn đêm ngày
Giang liễu cùng qua gió mây
Thấy đã giống Trường Sa phó
Từ đây về sau không biết còn phải độ qua bao nhiêu năm

Bản dịch của Hải Đà

Năm mới quê càng nhớ
Góc trời mắt lệ sa
Già lê thân quán trọ
Xuân đến người phương xa
Sớm chiều cùng vượn núi
Sông gió liễu thướt tha
Khác chi câu truyện cổ
Còn lại bao năm qua?
[1] Chỉ Giả Nghị, thái trung đại phu thời Hán, bởi hiền tài bị nghi kỵ, Hán Văn Đế biếm ra làm Trường Sa vương thái phó ba năm, thấy chim hiêu thương cảm thân thế, năm sau đó nữa được triệu hồi về. Sau này dùng làm điển cố chỉ quan viên bị biếm.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lưu Trường Khanh » Tân niên tác