曲江憶元九

春來無伴閒遊少,
行樂三分減二分。
何況今朝杏園裡,
閒人逢盡不逢君。

 

Khúc giang ức Nguyên Cửu

Xuân lai vô bạn nhàn du thiểu,
Hành lạc tam phân giảm nhị phân.
Hà huống kim triêu hạnh viên lý,
Nhàn nhân phùng tận bất phùng quân.

 

Dịch nghĩa

Xuân tới không bạn nên ít rong chơi
Ba phần vui thú, bớt đi hai phần
Huống chi sáng nay trong vườn hạnh
Gặp đủ mọi người nhàn hạ mà chẳng gặp anh.


Nguyên Cửu tức Nguyên Chẩn 元稹, bạn thân của Bạch Cư Dị.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 2 trang (13 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Xuân về vắng bạn khôn chơi
Thú vui giảm hết đến đôi ba phần
Sáng nay vườn hạnh ngoảnh trông
Người chơi gặp cả mà không gặp người

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Xuân về không bạn ít rong chơi,
Vui thú ba phần, hai đã vơi.
Vườn hạnh sáng nay đang họp mặt,
Gặp anh chẳng được gặp nhiều người.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Xuân về không bạn ít chơi,
Ba phần vui thú, đã vơi hai phần.
Họp nay vườn hạnh bạn thân,
Mọi người gặp đủ chẳng lần gặp anh.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời

Trang trong tổng số 2 trang (13 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2]