05/10/2023 01:24Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Khúc giang tuý hậu tặng chư thân cố
曲江醉後贈諸親故

Tác giả: Bạch Cư Dị - 白居易

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi Vanachi vào 19/03/2007 16:37

 

Nguyên tác

郭東丘墓何年客,
江畔風光幾日春。
只合殷勤逐杯酒,
不須疏索向交親。
中天或有長生藥,
下界應無不死人。
除卻醉來開口笑,
世間何事更關身。

Phiên âm

Quách đông khâu mộ hà niên khách,
Giang bạn phong quang kỷ nhật xuân.
Chỉ hợp ân cần trục bôi tửu,
Bất tu sơ sách hướng giao thân.
Trung thiên hoặc hữu trường sinh dược,
Hạ giới ưng vô bất tử nhân.
Trừ khước túy lai khai khẩu tiếu,
Thế gian hà sự cánh quan thân.

Dịch nghĩa

Mồ mả bên tường thành phía đông chôn năm nào vậy?
Đã qua được mấy mùa xuân bên sông này?
Nay chỉ cần cùng nhau nâng ly rượu uống,
Đừng ngại nghèo sơ với bạn thân.
Trong trời đất có thể có thuốc trường sinh,
Nhưng dưới trần gian này chưa có ai không chết cả.
Trừ những lúc say mở miệng cười,
Thế gian hơn thua nhau về cân đai làm chi.

Bản dịch của Tản Đà

Đồng kia, mả đó, người đâu?
Bên sông xuân sắc cùng nhau mấy ngày?
Thú chi hơn chén rượu đầy,
Bạn thân ta hỡi, sum vầy chớ xa.
Thuốc tiên sống mãi họa là,
Cõi trần cái chết dễ mà tha ai!
Khi say ta mở miệng cười,
Ngoài ra, bao ná việc đời vướng chi!
Nguồn: Báo Ngày nay, số 118, ngày 10-7-1938

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bạch Cư Dị » Khúc giang tuý hậu tặng chư thân cố