曲江其一

一片花飛減卻春,
風飄萬點正愁人。
且看欲盡花經眼,
莫厭傷多酒入唇。
江上小堂巢翡翠,
苑邊高冢臥麒麟。
細推物理須行樂,
何用浮名絆此身?

 

Khúc giang kỳ 1

Nhất phiến hoa phi giảm khước xuân,
Phong phiêu vạn điểm chính sầu nhân.
Thả khan dục tận hoa kinh nhãn,
Mạc yếm thương đa tửu nhập thần.
Giang thượng tiểu đường sào phí thuý,
Uyển biên cao trủng ngoạ kỳ lân.
Tế suy vật lý tu hành lạc,
Hà dụng phù danh bạn thử thân.

 

Dịch nghĩa

Một cánh hoa bay đã thấy xuân đã giảm bớt,
Mà nay gió thổi tán tác thành vạn điểm, thật khiến người buồn.
Hãy cứ xem hoa sắp rụng hết bay qua trước mắt,
Chớ ngại rượu uống quá nhiều vào môi.
Trong nhà nhỏ trên sông, chim phí thuý làm tổ,
Cạnh ngôi mộ cao bên vườn, tượng kỳ lân đổ còn nằm.
Suy kỹ về đạo lý của sự vật trên đời thì cứ nên vui chơi,
Dùng làm gì cái danh hão vướng vào thân mình.


(Năm 758)

Khúc giang là ao ở phía nam thành Trường An, vốn là một thắng cảnh của vương tôn quý tộc nên phong cảnh ở đây gắn liền với sự thịnh suy của triều đình. Hai bài thơ này được Đỗ Phủ làm khoảng đầu năm Càn Nguyên thứ nhất (758). Lúc này loạn An Sử đang diễn ra, nhà Đường dù đã lấy lại được Trường An nhưng chiến tranh vẫn còn và chính trị trong triều đang rối ren.

Ở bài đầu này, sáu câu đầu sử dụng hình ảnh điêu tàn và hoang phế của Khúc giang lúc cuối xuân và sau thời gian loạn lạc để miêu tả tình hình chính sự. Hai câu cuối, ông mượn tâm trạng buồn bã lúc cuối xuân để thể hiện tâm sự chán nản với chốn quan trường.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 3 trang (28 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Một mảnh hoa rơi kém vẻ xuân,
U sầu trông ngóng gió xoay vần.
Hoa tàn trước mắt trông xem thử,
Nhấp rượu môi đừng để hại thân,
Phỉ thuý trên sông nhà dựng tổ,
Bên vườn đang ngủ con kỳ lân.
Việc chơi thoả thích kỹ suy luận,
Vấn víu phù danh cần với thân.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Trung Hậu

Một cánh hoa bay giảm sắc Xuân
Gió tung muôn hướng mối sầu dâng
Cứ nhìn thoả thích hoa đầy mắt
Khôn giấu buồn thương rượu nhập thần
Nhà nhỏ sông kề, chim phỉ thuý
Mộ cao vườn kế, tượng kỳ lân
Suy theo vật lý chơi cho đã
Chớ để danh hờ bận tấm thân

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Hoa bay mỗi cánh giảm xuân tươi
Vạn đoá gió lùa rụng não người
Quan sát hoa rơi đầy trước mắt
Ngán chi rượu hại uống mềm môi
Đình con trên bến chim làm tổ
Tượng đá kỳ lân canh mộ ai
Xét kỹ lẽ đời vui được mấy
Đâu vì danh hão buộc thân hoài.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Sĩ Vĩ

Một mảnh hoa tàn đã kém xuân,
Hoa bay muôn đoá luống tần ngần;
Trông xuân những tiếc hoa gần hết,
Cám cảnh nên thêm rượu bội phần;
Nhà vắng bên sông đầy tổ trĩ,
Mồ cao trên nội cảm đàn lân;
Trông gương nên phải chơi làm lãi,
Sao để phù danh bận chút thân.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đất Văn Lang

Xuân vơi theo mỗi đài hoa rụng
Gió cuốn ngàn hoa khách thậm sầu
Cứ mặc hoa tàn ngay trước mặt
Chỉ lo rượu nhạt sớm lưng bầu
Nhà cao ngoài bãi chim bay loạn
Mộ lớn trong vườn tượng lún sâu
Thấu cảnh thịnh suy, vui thú đã
Hư vinh rũ sạch nhẹ tênh đầu.

Đất Văn Lang
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Nguyên bản đúng là chữ nào?

花邊高冢臥麒麟:Uyển biên cao trủng ngoạ kỳ lân.
花邊: hoa biên, uyển biên???

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Uyển-hoa

Là chữ uyển, mình đã sửa lại.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Dịch giả

Bản chuyển ngữ bài thơ Khúc giang (kỳ nhất) với câu phá đề "Một mảnh hoa rơi kém vẻ xuân" là do Lê Nguyễn Lưu dịch.
Có thể tham khảo tập I "Đường thi tuyển dịch" của Lê Nguyễn Lưu (NXB Thuận Hoá, Huế, 2007).

Chưa có đánh giá nào
Trả lời

Trang trong tổng số 3 trang (28 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3]