13/07/2024 18:04Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Khúc giang kỳ 1
曲江其一

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 17/06/2005 15:00

 

Nguyên tác

一片花飛減卻春,
風飄萬點正愁人。
且看欲盡花經眼,
莫厭傷多酒入唇。
江上小堂巢翡翠,
苑邊高冢臥麒麟。
細推物理須行樂,
何用浮名絆此身?

Phiên âm

Nhất phiến hoa phi giảm khước xuân,
Phong phiêu vạn điểm chính sầu nhân.
Thả khan dục tận hoa kinh nhãn,
Mạc yếm thương[1] đa tửu nhập thần.
Giang thượng tiểu đường sào phí thuý,
Uyển biên cao trủng ngoạ kỳ lân.
Tế suy vật lý tu hành lạc,
Hà dụng phù danh[2] bạn thử thân.

Dịch nghĩa

Một cánh hoa bay đã thấy xuân đã giảm bớt,
Mà nay gió thổi tán tác thành vạn điểm, thật khiến người buồn.
Hãy cứ xem hoa sắp rụng hết bay qua trước mắt,
Chớ ngại rượu uống quá nhiều vào môi.
Trong nhà nhỏ trên sông, chim phí thuý làm tổ,
Cạnh ngôi mộ cao bên vườn, tượng kỳ lân đổ còn nằm.
Suy kỹ về đạo lý của sự vật trên đời thì cứ nên vui chơi,
Dùng làm gì cái danh hão vướng vào thân mình.

Bản dịch của Hoàng Giáp Tôn

Cánh hoa rơi giảm nét xuân.
Gió lay vạn đóa lòng phân vân lòng.
Rồi bay hoa cuối, mắt trông,
Rượu ngon quá chén cũng không phiền lòng.
Tổ chim nhà nhỏ bên sông,
Kỳ lân gò nọ nằm trông mộ phần.
Thuận trời là lẽ sống cần,
Hư danh trói buộc tấm thân làm gì?
(Năm 758)

Khúc giang là ao ở phía nam thành Trường An, vốn là một thắng cảnh của vương tôn quý tộc nên phong cảnh ở đây gắn liền với sự thịnh suy của triều đình. Hai bài thơ này được Đỗ Phủ làm khoảng đầu năm Càn Nguyên thứ nhất (758). Lúc này loạn An Sử đang diễn ra, nhà Đường dù đã lấy lại được Trường An nhưng chiến tranh vẫn còn và chính trị trong triều đang rối ren.

Ở bài đầu này, sáu câu đầu sử dụng hình ảnh điêu tàn và hoang phế của Khúc giang lúc cuối xuân và sau thời gian loạn lạc để miêu tả tình hình chính sự. Hai câu cuối, ông mượn tâm trạng buồn bã lúc cuối xuân để thể hiện tâm sự chán nản với chốn quan trường.

[1] Ở đây mang nghĩa là rất, quá.
[2] Đỗ Phủ lúc đó đang giữ chức Tả thập di.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Khúc giang kỳ 1