29/05/2023 10:16Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Khúc giang kỳ 1
曲江其一

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 17/06/2005 15:00

 

Nguyên tác

一片花飛減卻春,
風飄萬點正愁人。
且看欲盡花經眼,
莫厭傷多酒入唇。
江上小堂巢翡翠,
苑邊高冢臥麒麟。
細推物理須行樂,
何用浮名絆此身?

Phiên âm

Nhất phiến hoa phi giảm khước xuân,
Phong phiêu vạn điểm chính sầu nhân.
Thả khan dục tận hoa kinh nhãn,
Mạc yếm thương đa tửu nhập thần.
Giang thượng tiểu đường sào phí thuý,
Uyển biên cao trủng ngoạ kỳ lân.
Tế suy vật lý tu hành lạc,
Hà dụng phù danh bạn thử thân.

Dịch nghĩa

Một mảnh hoa bay thấy xuân đã giảm bớt đi
Gió bay muôn lối thật làm người ta u sầu
Cứ thử xem hoa sắp tàn vẫn trông thấy trước mắt
Đừng chán rượu làm hại thân, môi cứ nhấp
Trên sông, nhà nhỏ có con chim phỉ thuý làm tổ
Bên vườn, gò mả cao có con kỳ lân đang ngủ
Suy luận kỹ sự việc thì nên chơi thoả thích
Cần gì đến phù danh vấn víu đến thân mình

Bản dịch của Hoàng Giáp Tôn

Cánh hoa rơi giảm nét xuân.
Gió lay vạn đóa lòng phân vân lòng.
Rồi bay hoa cuối, mắt trông,
Rượu ngon quá chén cũng không phiền lòng.
Tổ chim nhà nhỏ bên sông,
Kỳ lân gò nọ nằm trông mộ phần.
Thuận trời là lẽ sống cần,
Hư danh trói buộc tấm thân làm gì?
(Năm 758)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Khúc giang kỳ 1