登岳陽樓

昔聞洞庭水,
今上岳陽樓。
吳楚東南坼,
乾坤日夜浮。
親朋無一字,
老病有孤舟。
戎馬關山北,
憑軒涕泗流。

 

Đăng Nhạc Dương lâu

Tích văn Động Đình thuỷ,
Kim thướng Nhạc Dương lâu.
Ngô Sở đông nam sách,
Càn khôn nhật dạ phù.
Thân bằng vô nhất tự,
Lão bệnh hữu cô chu.
Nhung mã quan san bắc,
Bằng hiên thế tứ lưu.

 

Dịch nghĩa

Xưa nghe nói nước hồ Động Đình,
Nay được lên lầu Nhạc Dương.
Đất Ngô, đất Sở chia tách ở hai phía đông nam,
Trời đất suốt ngày đêm dập dềnh nổi.
Bà con bạn hữu không có một chữ (thư từ qua lại)!
Thân già yếu lênh đênh trong chiếc thuyền côi quạnh.
Quan san phía bắc đang nhộn binh đao,
Tựa hiên, ròng ròng nước mắt, nước mũi!


(Năm 768)

Nhạc Dương lâu là lầu ở cửa Tây thành Nhạc Dương, một trong Giang Nam tam đại danh lâu (hai lầu còn lại là Đằng Vương các và Hoàng Hạc lâu).

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 3 trang (23 bài trả lời)
[1] [2] [3] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Bản dịch của Tản Đà

Động Đình nghe tiếng từ xưa,
Mà đây lầu Nhạc bây giờ mới lên.
Đông, Nam, Ngô, Sở tách miền
Mênh mang trời đất ngày đêm bềnh bồng.
Bạn bè một chữ vẫn không,
Thân già ma bệnh chiếc bồng lẻ loi.
Bắc phương giặc giã rối bời,
Bên hiên đứng tựa, sụt sùi lệ sa.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phụng Hà

Hồ Động Đình trước thường nghe nói,
Lầu Nhạc Dương nay thử lên chơi.
Đông nam Ngô Sở dường chia cách,
Ngày đêm trời đất tựa nổi trôi.
Bạn thiết xa xăm tin vắng bặt,
Thân già bệnh tật thuyền đơn côi.
Nơi ải bắc phương đầy binh lửa,
Dựa hiên than thở giòng lệ rơi.

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Tế Xương

Mấy cảnh Tiêu Tương vẫn tiếng đồn
Lầu đây hồ đấy trải bao còn
Chia ra Ngô Sở chiều ngang dọc
Chốt lại càn khôn thoả nước non
Một chữ thân bằng tin nhạn vắng
Nghìn trùng quan tái chiếc thuyền con
Xa xa cõi bắc lầm phong hoả
Thăm thẳm Trường An mắt đã mòn

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Cao Nguyên

Từng nghe tiếng Động Đình hồ
Lầu Nhạc Dương, đến bây giờ lên chơi
Đông nam Ngô Sở đôi nơi
Mênh mang trời đất nổi trôi đêm ngày
Người nhà, bạn hữu chẳng hay
Một thân già bệnh lất lây cô thuyền
Binh đao giặc giã bắc phiên
Mắt đầm đìa lệ bên hiên sụt sùi

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Khương Hữu Dụng

Động Đình xưa nghe tiếng,
Nhạc Dương chừ lên chơi.
Ngô Sở chia bờ cõi,
Ngày đêm nổi đất trời.
Bà con hàng chữ vắng,
Già bệnh chiếc thuyền côi.
Cõi bắc còn quân loạn,
Tựa hiên lệ sụt sùi.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Động Đình từng biết tiếng,
Lầu Nhạc nay lên thôi.
Ngô Sở đông nam cách,
Đất trời mãi nổi trôi.
Bạn bè không một chữ,
Già bệnh bám thuyền côi.
Ải bắc còn binh mã,
Tựa hiên lệ ngấn rồi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nhất Hoạ Đồng Thi

Động Đình xưa nức tiếng,
Lên thử Nhạc lầu chơi.
Nhìn Ngô Sở chia cách,
Thấy mênh mông đất trời.
Thư bạn không viết nữa,
Bệnh già lại lẻ loi.
Giặc bắc gây máu lửa,
Đành tựa hiên lệ rơi.


(Thích nhất câu: "Già bệnh bám thuyền côi" và "Tựa hiên lệ ngấn rồi" của mailang.)
Nhất thất túc hành thiên cổ hận.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Bá Chiểu

Hồ Động Đình nghe tiếng
Lầu Nhạc Dương nay chơi
Đông nam chia Ngô, Sở
Ngày đêm soi đất trời
Người thân bặt tin tức
Bệnh già chiếc thuyền côi
Ải bắc còn chinh chiến
Tựa hiên buồn, lệ rơi

Em xinh thế như không là sự thật
Cho anh tin Hà Nội chính thiên đường
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Trọng San

Động Đình nghe nói từ lâu
Hôm nay mới được lên lầu Nhạc Dương
Sở Ngô chia cắt nam đông
Ngày đêm trời đất mênh mông mặt hồ
Vắng tin bạn cũ người xưa
Chiếc thân già bệnh bơ vơ con thuyền
Chiến chinh ải bắc chưa yên
Lệ rơi chan chứa tựa hiên ngậm ngùi

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Trọng Kim

Xưa nghe nước ở Động Đình
Nay lên lầu Nhạc trên thành mới hay
Đông nam Ngô Sở chia hai
Đêm ngày trời đất nổi hoài ở trên
Thân bằng chẳng có một tin
Tuổi già bệnh tật ở bên chiếc thuyền
Bắc phương giặc giã nổi lên
Dầm dề nước mắt dựa hiên sụt sùi


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
15.00
Trả lời

Trang trong tổng số 3 trang (23 bài trả lời)
[1] [2] [3] ›Trang sau »Trang cuối