陪裴使君登岳陽樓

湖闊兼雲霧,
樓孤屬晚晴。
禮加徐孺子,
詩接謝宣城。
雪岸叢梅發,
春泥百草生。
敢違漁父問,
從此更南征。

 

Bồi Bùi sứ quân đăng Nhạc Dương lâu

Hồ khoát kiêm vân vụ,
Lâu cô thuộc vãn tình.
Lễ gia Từ Nhụ Tử,
Thi tiếp Tạ Tuyên Thành.
Tuyết ngạn tùng mai phát,
Xuân nê bách thảo sinh.
Cảm vi ngư phụ vấn,
Tòng thử cánh nam chinh.

 

Dịch nghĩa

Hồ rộng kèm mây mù,
Lầu cô quạnh trong buổi chiều tạnh.
Về lễ, có thêm được người như Từ Nhụ Tử,
Kể về thơ như được tiếp ông họ Tạ ở Tuyên Thành.
Khóm mai bên bờ nở trắng như tuyết,
Trăm thứ cỏ tươi mọc nơi bùn.
Dám trái với lời hỏi của ông câu,
Theo đó bèn đi về miền nam.


(Năm 769)

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Hồ rộng thêm mây khói,
Lầu vắng ánh chiều tà.
Từ Nhụ Tử thêm lễ,
Tạ Tuyên Thành tiếp thơ.
Trăm cỏ lan bùn mới,
Khóm mai nở trắng bờ.
Dám trái lời ngư phụ,
Vùng nam cứ đi vô.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Kèm mây mù hồ mênh mông rộng
Bước lên lầu cô quạnh buổi chiều
Lễ thêm Nhụ Tử họ Từ
Tưởng như họ Tạ tiếp thơ Tuyên Thành
Mai nở ngoài bờ thành phủ tuyết
Trăm cỏ xuân tươi tốt nơi bùn
Trái lời ngư phủ bảo ban
Thành ra lại hướng phía nam đi về.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời