Xếp theo:

Trang trong tổng số 2 trang (15 bài thơ)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối

Bồi Bùi sứ quân đăng Nhạc Dương lâu

Trung Quốc » Thịnh Đường » Đỗ Phủ » Phiêu bạc tây nam (760-770)
2 trả lời, 2047 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 24/05/2015 11:15

Đăng Nhạc Dương lâu

21.50
Trung Quốc » Thịnh Đường » Đỗ Phủ » Phiêu bạc tây nam (760-770)
23 trả lời, 13675 lượt xem, 4 người thích
Do Vanachi gửi ngày 25/10/2005 11:43

Đăng Nhạc Dương lâu

Việt Nam » Nguyễn » Nguyễn Du » Bắc hành tạp lục
3 trả lời, 5487 lượt xem, 2 người thích
Do Vanachi gửi ngày 13/08/2005 17:11

Đăng Nhạc Dương lâu

Việt Nam » Trần » Trần Tú Viên
3 trả lời, 1628 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 11/11/2018 19:48

Đăng Nhạc Dương lâu cảm hoài

Việt Nam » Tây Sơn » Ngô Thì Vị
1 trả lời, 251 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 28/10/2023 14:24

Đăng Nhạc Dương lâu vọng Động Đình hồ

Việt Nam » Nguyễn » Ngô Nhân Tĩnh » Thập Anh đường thi tập
2 trả lời, 1196 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 15/12/2018 10:54

Đăng Nhạc Dương lâu vọng Quân sơn

15.00
Trung Quốc » Minh » Dương Cơ
1 trả lời, 1081 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 23/01/2019 08:52

Đề Nhạc Dương lâu

Việt Nam » Nguyễn » Trịnh Hoài Đức » Cấn Trai thi tập » Quan quang tập
1 trả lời, 1227 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 20/11/2018 01:12

Nhạc Dương lâu

Trung Quốc » Vãn Đường » Lý Thương Ẩn
7 trả lời, 3195 lượt xem, 0 người thích
Do Diệp Y Như gửi ngày 17/04/2010 00:26

Nhạc Dương lâu

Trung Quốc » Trung Đường » Nguyên Chẩn
1 trả lời, 2013 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 09/05/2014 23:54

Trang trong tổng số 2 trang (15 bài thơ)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối
Tìm bài thơ:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tiêu đề:

Tác giả:

Nội dung:

Nguyên bản (thơ chữ Hán/tiếng nước ngoài):

Thể thơ:

Ngôn ngữ:

Nước:

Thời đại:

Bài trả lời:

Thể loại:

Tiêu đề:

Nội dung:

Tiêu chí phụ:

Từ khoá: Nhạc Dương lâu