Ngước nhìn chót vót trời xanh,
Ba Lăng then khoá tường thành phía tây.
Chầu về Tượng Nguỵ, xa thay,
Cửa che một dãy núi bày Quân sơn.
Gương hồ cây khói chập chờn,
Hoa sóng nở chốn nước vờn bóng mây.
Muốn trèo lên cảm hứng đầy,
Hoạ đề tài khó sánh tày người xưa.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.