13/04/2024 22:49Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đề Nhạc Dương lâu
題岳陽樓

Tác giả: Trịnh Hoài Đức - 鄭懷德

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 20/11/2018 01:12

 

Nguyên tác

拭目崔嵬四絕蹤,
巴陵鎖鑰重西墉。
座朝象魏五千里,
門掩君山十二峯。
湖練平時煙樹合,
浪花開際水雲重。
遠人莫有登臨興,
題畫才難愧姓宗。

Phiên âm

Thức mục thôi ngôi tứ tuyệt tung,
Ba Lăng toả thược trọng tây dung.
Toạ triều Tượng Nguỵ ngũ thiên lý,
Môn yểm Quân sơn thập nhị phong.
Hồ luyện bình thời yên thụ hợp,
Lãng hoa khai tế thuỷ vân trùng.
Viễn nhân mạc hữu đăng lâm hứng,
Đề hoạ tài nan quý tính tông.

Dịch nghĩa

Dụi mắt nhìn chót vót bốn phía không có gì cao bằng,
Then khoá của đất Ba Lăng là tường thành phía tây.
Ở vào chỗ chầu về Tượng Nguỵ năm nghìn dặm,
Cửa che Quân sơn mười một ngọn núi.
Tấm lụa mặt hồ bình thời hợp cả khói và cây.
Hoa sóng nở ở chỗ mây nước muôn trùng.
Khách từ xa bỗng nhiên có ý muốn trèo lên,
Đề hoạ tài khó làm nổi, hổ thẹn với dòng họ.

Bản dịch của Hoài Anh

Ngước nhìn chót vót trời xanh,
Ba Lăng then khoá tường thành phía tây.
Chầu về Tượng Nguỵ, xa thay,
Cửa che một dãy núi bày Quân sơn.
Gương hồ cây khói chập chờn,
Hoa sóng nở chốn nước vờn bóng mây.
Muốn trèo lên cảm hứng đầy,
Hoạ đề tài khó sánh tày người xưa.
Nguyên chú: “Lâu tại thành tây môn” 樓在城西門 (Lầu ở cửa tây thành).

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trịnh Hoài Đức » Đề Nhạc Dương lâu