過湘陰

過了三湘入楚中,
車如流水馬遊龍。
傍山村落茅參瓦,
夾道田莊竹間松。
曲潤橋頭穿柳暗,
斜陽塔影抹霞濃。
一般意味難描處,
還有新弦上錦峰。

 

Quá Tương Âm

Quá liễu Tam Tương nhập Sở trung,
Xa như lưu thuỷ mã du long.
Bạng sơn thôn lạc mao tham ngoã,
Giáp đạo điền trang trúc gián tùng.
Khúc nhuận kiều đầu xuyên liễu ám,
Tà dương tháp ảnh mạt hà nùng.
Nhất ban ý vị nan miêu xứ,
Hoàn hữu tân huyền thướng cẩm phong.

 

Dịch nghĩa

Qua Tam Tương rồi, vào trong đất Sở,
Xe như nước chảy, ngựa tựa rồng bay.
Xóm thôn cạnh núi, mái tranh chen mái ngói,
Trang trại bên đường, khóm trúc lẫn khóm tùng.
Trên khe khúc khuỷu, nhịp cầu luồn qua bóng liễu,
Dưới ánh chiều tà, bóng tháp quyệt vào ráng nồng.
Ý vị nói chung, là chỗ rất khó miêu tả,
Trên non gấm còn có một vành trăng treo.


Huyện Tương Âm thuộc tỉnh Hồ Nam.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]