登岳陽樓

危樓峙高岸,
登臨何壯哉。
浮雲三楚盡,
秋水九江來。
往事傳三醉,
故鄉空一涯。
西風倚孤檻,
鴻雁有餘哀。

 

Đăng Nhạc Dương lâu

Nguy lâu trĩ cao ngạn,
Đăng lâm hà tráng tai!
Phù vân Tam Sở tận,
Thu thuỷ Cửu giang lai.
Vãng sự truyền tam tuý,
Cố hương không nhất nhai.
Tây phong ỷ cô hạm,
Hồng nhạn hữu dư ai!

 

Dịch nghĩa

Lầu cao ngất sừng sững trên bờ cao
Lên cao nhìn xuống, cảnh thật hùng tráng
Mây nổi khắp vùng Tam Sở
Nước thu từ chín sông đổ về
Truyện xưa truyền lại (Lã Đồng Tân) đã say ba lần ở đây
Quê hương một góc trời không
Gió tây thổi, một mình dựa lan can
Chim hồng chim nhạn kêu thêm buồn


Nhạc Dương lâu: tên một toà lầu ở cửa tây thành huyện Nhạc Dương, tỉnh Hồ Nam do Trương Duyệt đời Đường xây, đối mặt với hồ Động Đình. Phạm Trọng Yêm đời Tống có bài Nhạc Dương lâu phú nổi tiếng.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đặng Thế Kiệt

Lầu cao sừng sững bờ cao
Lên cao hùng tráng biết bao cảnh trời
Mây tràn Tam Sở khắp nơi
Chín sông thu đổ nước vời mênh mông
Ba lần say Lã Đồng Tân
Cố hương khuất áng mây Tần xa xa
Hắt hiu gió thổi mình ta
Chim hồng, chim nhạn bóng tà kêu thương

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Lầu cao chất ngất bờ cao
Cảnh trông hùng tráng biết bao chốn nầy
Mịt mùng tam Sở giăng mây
Nước thu ào ạt nguồn từ Cửu Giang
Ba lần dốc rượu chưa quên
Chân trời mù mịt cố hương xa vời
Một mình tựa cửa đứng chơi
Buồn nghe tiếng nhạn trời tây đưa về

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Lầu cao sừng sững bờ cao
Lên cao hùng tráng biết bao cảnh trời
Mây đùn Tam Sở khắp nơi,
Cửu giang thu nước về khơi xa dần.
Ba lần say Lã Đồng Tân,
Cố hương trông áng mây vần bờ Nam.
Gió tây mình tựa lan can,
Chim hồng, chim nhạn kêu vang thêm buồn.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời