Anh tôi Quý Sửu thăm lầu này,
Mười bảy năm giờ em đến thay.
Dâu biển quay nhìn lòng sợ hãi,
Sứ trình tiếp bước hổ lòng nay.
Người xưa qua đó như mây nổi,
Đời đổi không ngừng nước chảy trôi.
Khâm phục lời hiền nhân nghĩ kỹ,
Giang hồ rời gót mới an vui.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.