岳陽樓

欲為平生一散愁,
洞庭湖上岳陽樓。
可憐萬里堪乘興,
枉是蛟龍解覆舟。

 

Nhạc Dương lâu

Dục vị bình sinh nhất tản sầu,
Động Đình hồ thượng Nhạc Dương lâu.
Khả liên vạn lý kham thừa hứng,
Uổng thị giao long giải phúc chu.


Năm đầu niên hiệu Đại Trung (847), Quế Quản quan sát sứ Trịnh Á mời Lý Thương Ẩn làm thư ký. Tháng 5, tác giả đến Quế Quản (nay là Quế Châu, tỉnh Quảng Tây). Trịnh Á và Kinh Nam tiết độ sứ Trịnh Túc là cùng tông. Mùa đông, thi nhân phụng mệnh Trịnh Á đến Kinh Nam (nay là huyện Giang Lăng tỉnh Hồ Bắc), đến tháng giêng năm sau thì trở lại. Tháng hai, năm thứ hai niên hiệu Đại Trung, Trịnh Á bị biếm đến Tuần Châu (nay là huyện Long Xuyên tỉnh Quảng Tây). Khoảng tháng ba, tháng tư, Lý Thương Ẩn rời đất Quế trở về Bắc, tháng năm thì đến Đàm Châu (nay là thành phố Trường Sa tỉnh Hồ Nam), từng ở tại phủ Quan sát sứ tỉnh Hồ Nam là Lý Hồi trong một thời gian ngắn. Bài thơ này có lẽ làm vào thời điểm đó.

Bài thơ tả nỗi bất đắc chí, cuộc sống phiêu bạc nơi đất khách, ăn nhờ ở đậu bèn lên lầu Nhạc Dương để giải nỗi sầu trong lòng, đồng thời mỉa mai chua cay chuyện bè đảng khuynh loát, kéo bè kết phái, bài xích người tài. Lời thơ hào sảng, chất chứa niềm đau khôn nguôi.

Lầu Nhạc Dương ở thành phố Nhạc Dương, tỉnh Hồ Nam, là toà lầu ở cửa tây thành, mặt quay về tây, bên cạnh hồ Động Đình. Lên lầu có thể trông thấy quang cảnh khắp hồ. Bên trái lầu, phía bên kia bờ hồ là ngọn núi Quân sơn, cảnh sắc vô cùng đẹp đẽ.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (7 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lam Điền

Mang nỗi sầu nhân thế ngửa nghiêng,
Nhạc Dương lầu ngắm Động Đình thiêng.
Thương ôi hứng khởi ngoài muôn dặm,
Nghĩ uổng giao long sức lật thuyền.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Môn toả hoàng hôn,
Nguyệt tẩm mai hoa lãnh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Muốn giãi cho vơi bớt nỗi sầu
Động Đình hồ ngắm Nhạc Dương lâu
Than ôi! thừa hứng còn chưa thoả
Uổng sức giao long chẳng đến đâu

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Nỗi buồn nào muốn cho tiêu tán
Lên lầu Dương trông xuống Động Đình
Tiếc thay buồn vẫn bên mình
Uổng cho có sức lật thuyền long giao.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Ở đời muốn dứt nổi sầu
Động Đình ngắm cảnh từ lầu Nhạc Dương.
Hứng khơi vạn dặm tiếc thương
Uổng cho công sức thuồng luồng lật ghe.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Trung Hậu

Nhân thế sầu kia muốn giải xong
Động Đình, lầu Nhạc đứng xa trông
Thương cho hứng khởi ngoài muôn dặm
Chẳng lật thuyền chi uổng sức rồng

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Nỗi sầu nhân thế ngửa nghiêng,
Nhạc Dương lầu ngắm hồ thiêng Động Đình.
Thương ôi hứng khởi dặm nghìn,
Uổng cho sức lật nhào thuyền giao long.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Tiêu sầu những muốn cuộc mưu sinh
Lầu Nhạc Dương trên hồ Động Đình
Vạn dặm thương thay đầy cảm hứng
Lật thuyền sức giải uổng thân mình.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời