登嶽陽樓

高樓百尺倚雲端,
扶病登臨試一看。
望眼欲窮燕塞遠,
吟腸須貯洞庭寬。
烏沉穀口千林暝,
龍戰波心六月寒。
多少羈懷無處話,
平蕪漠漠水漫漫。

 

Đăng Nhạc Dương lâu

Cao lâu bách xích ỷ vân đoan,
Phù bệnh đăng lâm thí nhất khan.
Vọng nhãn dục cùng Yên tái viễn,
Ngâm trường tu trữ Động Đình khoan.
Ô trầm cốc khẩu thiên lâm mính,
Long chiến ba tâm lục nguyệt hàn.
Đa thiểu ky hoài vô xứ thoại,
Bình vu mạc mạc thuỷ man man.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của nhóm Trần Kính Hoà

Lầu cao trăm thước ngất từng không,
Ốm gượng trèo lên thử ngắm trông.
Yên tái xa vơi mù tít mắt,
Động Đình lai láng thảnh thơi lòng.
Quạ chìm cửa động rừng u ám,
Rồng đánh lòng sông khí lạnh lùng.
Biết tỏ cùng ai tình lữ thứ,
Cỏ lau man mác nước mênh mông.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Lầu cao trăm thước ngất mây,
Lên rừng gắng bệnh thử rày ngắm trông.
Khói xa ngóng mắt biên cùng,
Động Đình lai láng trong lòng thảnh thơi.
Quạ chìm cửa động rừng khơi,
Đánh rồng giữa sóng trăng hơi lạnh lùng.
Khách xa biết tỏ ai cùng,
Mênh mông lau cỏ nước cùng bèo trôi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Lầu cao trăm thước ngất tầng mây,
Gắng bệnh lên rừng thử ngắm đây.
Ngóng mắt biên xa sương khói quyện,
Động Đình lai láng thảnh thơi đầy.
Quạ chìm cửa động rừng u ám,
Giữa sóng đánh rồng trăng lạnh đầy.
Biết tỏ cùng ai nơi đất khách,
Mênh mông lau cỏ nước bèo mây.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời