Trời Động Đình trong xanh gió lặng
Nước xuân như lụa phẳng trải lên
Xanh xanh một chấm núi Quân
Tương Phi trải tóc bên làn gương soi
Sen nơi gương đêm dài không ngủ
Núi ung dung bóng ngả hồ trong
Đưa dòng nước nhập vào Giang
Mối sầu vạn cổ Ba Lăng tiêu dần

tửu tận tình do tại