Già chẳng nên chi vạn khổ tâm
Tiếng oanh khơi dậy biết bao niềm
Gió xuân điên tựa Đường Trương Húc
Thời tiết hoà như Lỗ Triển Cầm
Kết bạn từng đem đôi ngọc tặng
Chơi hoa đã phí vạn vàng ham
Gậy tre đi khắp đường thôn xóm
Từng bước tường vi biếc phủ râm

tửu tận tình do tại