32.67
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
55 bài thơ
Tạo ngày 05/02/2017 02:42 bởi tôn tiền tử
Lê Thị Ý xuất thân trong một gia đình văn nghệ, anh lớn là nhà thơ Vương Ðức Lệ (tên thật là Lê Đức Vượng), người chị lớn là nhà văn Kiều Phương và em gái là nhà văn Lê Thị Nhị. Bà làm thơ rất sớm từ khi còn học trung học và viết đều hơn khi theo gia đình vào Nam năm 1954.

Khi nhà thơ Vương Đức Lệ làm chủ bút tuần báo Gào thét mà nhà thơ Vương Đàm làm chủ nhiệm, đã đem bài Thương ca 1 trích trong tập thơ Thương ca gồm 10 bài của bà đăng. Báo vừa phát hành, nhạc sĩ Phạm Duy đã phổ nhạc bài thơ này thành bài hát Tưởng như còn người yêu.

Sau năm 1975, bà sống ở Việt Nam một thời gian, sau đó định cư tại Hoa Kỳ.

Các tập thơ:
- Thơ Ý (Sài Gòn, 1967)
- Thương ca (1970)
- Cuộc tình và chân dung tôi (Sài Gòn, 1972)
- Quê hương và người tình (Hoa Kỳ, 1992)
- Vùng trời dấu yêu (Hoa Kỳ, 2000)

 

Quê hương và người tình (1992)

Vùng trời dấu yêu (2000)