Lá xanh, xanh cả góc nhà
Quà, nhà thơ tặng cho ta xuân rồi
Một cây đâm lộc nẩy chồi
Một cây hớn hở như người cho ta
Người còn tình tứ thiết tha
“Hương xưa” nồng đậm vị trà ướp sen
“Hoả Long Trang” thật đã quen
Chiều tôi ngắm cảnh bên thềm lá hoa
Trăng suông ta đuổi bóng ta
Một cơn gió thoảng cũng là niềm vui
Vườn sau cao cỏ ngó trời
Mây bay, bay đến đây rồi bay đi
Một mai bằng hữu cách chia
Nhớ người cho lộc, tiếc khi tao đàn
Đưa lên môi chén rượu vang
Ý thơ cuồn cuộn, mây ngàn phố vui
Đường Frederick của tôi
Giáo đường in bóng, một thời tạm dung.


Nguồn: Lê Thị Ý, Vùng trời dấu yêu, Minh Văn xuất bản, Hoa Kỳ, 2000