Không làm sao khác được
Con mẹ phải ra đi
Dù ngày mai xuôi ngược
Xin mẹ Đức từ bi
Từ sông ra biển lớn
Thuyền con như lá tre
Sóng chiều nay dữ tợn
Có mong chi ngày về
Bỗng từ xa con thấy
Hào quang bóng Phật Bà
Cúi đầu xin một lạy
Giông bão rồi sẽ qua
Không làm sao khác được
Con ở lại nơi đây
Một ngày xa đất nước
Lẫn vào rừng cỏ may
Con mẹ xa Tổ Quốc
Con mẹ ở lại đây
Không làm sao khác được
Đành thân con lưu đầy


Nguồn: Lê Thị Ý, Vùng trời dấu yêu, Minh Văn xuất bản, Hoa Kỳ, 2000