Đầu thu em gái thăm anh
Phòng riêng năm ngón vuốt nhanh phím đàn
Cung thăng, cung giáng rộn ràng
Tiếng xa xôi, tiếng than van kiếp người
Ngoài kia chiều lặng lẽ rơi
Ngoài kia lá đổ bóng thời gian qua
Giáo đường vang tiếng thánh ca
Có con chim xoải cánh là đà bay
Bầu trời thăm thẳm hôm nay
Bỗng giăng đây đó đám mây quê nhà
Tím mầu bịn rịn thiết tha
Nghe ray rứt đã bạc ba phần đầu
Đường về phố cũ canh thâu
Ngày xưa tục luỵ bước đầu lấm chân
Vòng xe chậm chạp lần khân
Tiếng xe đay nghiến, mấy tuần dầu khô
Thu xanh, xanh nước mặt hồ
Tóc xanh, xanh cả tháng chờ ngày mong
Anh tri kỷ, biết gì không
Cảnh thu êm ả trong lòng thi nhân
Thơ theo cung bậc chuyển vần
Đàn anh níu kéo mùa xuân lỡ làng.


Nguồn: Lê Thị Ý, Vùng trời dấu yêu, Minh Văn xuất bản, Hoa Kỳ, 2000