Ngày mai em sẽ ghé,
Thăm dấu bước chân đi.
“Thất thập cổ lai hi”
Đoạn đường ai cũng tới.

Một bà già tóc trắng,
Xe chậm, tay lái rung.
Ngậm sâm cho ấm bụng,
Lăn trong cõi vô cùng.

Bạn bè tiếp nối nhau,
Yếu trước, phần khoẻ sau.
Điếu văn dài vô tận,
Mộ hoang xanh một màu.

Thơ văn in để đó,
Quyển hay thư viện to.
Sách tồi nằm một xó,
Riêng thơ tôi mang cho...


Nguồn: Lê Thị Ý, Vùng trời dấu yêu, Minh Văn xuất bản, Hoa Kỳ, 2000