Câu thơ thiếu nữ quặt què.
Bầy chim xa xứ nhớ về cố hương.
Thiếu mưa cỏ úa bên đường.
Xe tôi chết máy, mây vương ngang đầu.
Dòng sông nhỏ nước xanh mầu.
Nắng chiều hè nóng, cây cầu sắt cao.
Đoàn xe vụt chạy, nghiêng chao.
Cô đơn bé nhỏ ai nào thấy tôi.
Hình như biển đã gần rồi.
Nghe ra gió đã bên trời lao xao.

Đêm nay sóng lớn ào ào.
Nhói trong tim, nhớ hôm nào vượt biên.
Con tầu gỗ nhỏ không tên,
Công an, hải tặc, đêm đen phũ phàng.
Mẹ Việt Nam, mẹ Việt Nam,
Khăn này tang mẹ, xa làng, xa quê.

Sầu tôi mất nước lê thê
Hồn tôi vỡ toé bốn bề đại dương.


Nguồn: Lê Thị Ý, Vùng trời dấu yêu, Minh Văn xuất bản, Hoa Kỳ, 2000