Azaleas chưa nở
Cây cúc đã vội xanh
Bông hồng vàng rực rỡ
Cánh đào rơi nhanh nhanh

Sương còn buông nặng hạt
Ánh sáng đã phủ quanh
Áo em màu tím nhạt
Cuối khu vườn vắng hanh

Sáng chủ nhật hôm nay
Quên đi lời kinh thánh
Ly rượu nồng men say
Chiều hôm qua lóng lánh

Mảnh hồn em chơi vơi,
Nghe thoảng anh mời gọi.
Vui chơi suốt cuộc đời,
Còn nghe tình diệu vợi!

Chúa trang nghiêm nhà thờ,
Em một mình vườn vắng.
Anh yêu em đợi chờ,
Phật từ bi yên lặng.

Dù hằng hà thế giới,
Em không chốn nương thân.
Nên đợi mãi mùa xuân,
Bình minh mùi cỏ biếc.


Nguồn: Lê Thị Ý, Vùng trời dấu yêu, Minh Văn xuất bản, Hoa Kỳ, 2000