Em như chiếc lá mùa thu
Em như nắng ấm, như mưa đầu mùa
Em tôi là cả bài thơ
Em là ngôn ngữ khi vừa biết yêu
Một mai hoang vắng đò chiều
Một mai bến cũ gió hiu hiu lùa
Nhớ nhau tà áo đong đưa
Nhớ nhau đuôi mắt vẽ tô đậm đà
Những mùa thu tiếp nối qua
Rừng xưa lá nhỏ thiết tha cuộc đời.
Có em tôi trọn niềm vui
Có em năm tháng quê người mộng mơ
Thương em trầm ngát hương xưa
Thương em tôi viết bài thơ trữ tình
Tay em năm ngón dài xinh
Gót son đài các, vóc hình thướt tha
Đêm đêm dưới bóng trăng ngà
Nhớ quê trà nụ mới pha thơm nồng
Tình con nước lũ mênh mông
Đời trăm năm cũng có không nhạt nhoà
Thu nào vàng lá, vàng ta
Thu nào mây phủ, cõi xa gọi mời
Một mùa lá rụng trong tôi
Nhạc thu dìu dặt, mây trời nhẹ bay.


Nguồn: Lê Thị Ý, Vùng trời dấu yêu, Minh Văn xuất bản, Hoa Kỳ, 2000