27/05/2024 04:09Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đăng Nhạc Dương lâu vọng Quân sơn
登岳陽樓望君山

Tác giả: Dương Cơ - 楊基

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Minh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 24/01/2019 08:52

 

Nguyên tác

洞庭無煙晚風定,
春水平鋪如練凈。
君山一點望中青,
湘女梳頭對明鏡。
鏡裏芙蓉夜不收,
水光山色兩悠悠。
直教流下春江去,
消得巴陵萬古愁。

Phiên âm

Động Đình[1] vô yên vãn phong định,
Xuân thuỷ bình phô như luyện tịnh.
Quân sơn nhất điểm vọng trung thanh,
Tương nữ[2] sơ đầu đối minh kính.
Kính lý phù dung dạ bất thu,
Thuỷ quang sơn sắc lưỡng du du.
Trực giao lưu há Xuân giang khứ,
Tiêu đắc Ba Lăng[3] vạn cổ sầu.

Dịch nghĩa

Hồ Động Đình không khói gió chiều lặng
Nước xuân phẳng như trải lụa
Núi Quân trông như một chấm xanh
Tương Nữ trải đầu soi trong gương
Trong gương, hoa sen đêm vẫn nở
Nước sáng núi xanh cả hai đều tự nhiên
Để cho nước chảy vào Trường Giang
Tiêu được mối sầu muôn thuở ở Ba Lăng.

Bản dịch của Lê Xuân Khải

Trời Động Đình trong xanh gió lặng
Nước xuân như lụa phẳng trải lên
Xanh xanh một chấm núi Quân
Tương Phi trải tóc bên làn gương soi
Sen nơi gương đêm dài không ngủ
Núi ung dung bóng ngả hồ trong
Đưa dòng nước nhập vào Giang
Mối sầu vạn cổ Ba Lăng tiêu dần
[1] Tức hồ Động Đình, ở nam sông Trường Giang, bắc Hồ Nam.
[2] Tức Tương phi, ví với vẻ đẹp của núi Quân.
[3] Nay là vùng Hồ Nam, Nhạc Dương.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Dương Cơ » Đăng Nhạc Dương lâu vọng Quân sơn