19/10/2021 20:40Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đăng Nhạc Dương lâu
登岳陽樓

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 25/10/2005 11:43

 

Nguyên tác

昔聞洞庭水,
今上岳陽樓。
吳楚東南坼,
乾坤日夜浮。
親朋無一字,
老病有孤舟。
戎馬關山北,
憑軒涕泗流。

Phiên âm

Tích văn Động Đình thuỷ,
Kim thướng Nhạc Dương lâu.
Ngô Sở[1] đông nam sách,
Càn khôn nhật dạ phù.
Thân bằng vô nhất tự,
Lão bệnh hữu cô chu.
Nhung mã quan san bắc[2],
Bằng hiên thế tứ lưu.

Dịch nghĩa

Xưa nghe nói nước hồ Động Đình,
Nay được lên lầu Nhạc Dương.
Đất Ngô, đất Sở chia tách ở hai phía đông nam,
Trời đất suốt ngày đêm dập dềnh nổi.
Bà con bạn hữu không có một chữ (thư từ qua lại)!
Thân già yếu lênh đênh trong chiếc thuyền côi quạnh.
Quan san phía bắc đang nhộn binh đao,
Tựa hiên, ròng ròng nước mắt, nước mũi!

Bản dịch của mailang

Động Đình từng biết tiếng,
Lầu Nhạc nay lên thôi.
Ngô Sở đông nam cách,
Đất trời mãi nổi trôi.
Bạn bè không một chữ,
Già bệnh bám thuyền côi.
Ải bắc còn binh mã,
Tựa hiên lệ ngấn rồi.
(Năm 768)

Nhạc Dương lâu là lầu ở cửa Tây thành Nhạc Dương, một trong Giang Nam tam đại danh lâu (hai lầu còn lại là Đằng Vương các và Hoàng Hạc lâu).

[1] Nay là địa phận các tỉnh Giang Tô, Chiết Giang, An Huy, Giang Tây, Hồ Bắc và Hồ Nam. Hồ Động Đình phía đông là đất Ngô, phía nam là đất Sở.
[2] Chỉ việc Thổ Phồn vào xâm lược nhà Đường năm 768, Quách Tử Nghi phải đóng 5 vạn quân ở Phụng Thiên để phòng thủ.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Đăng Nhạc Dương lâu