秋夜曲

桂魄初生秋露微,
輕羅已薄未更衣。
銀箏夜久殷勤弄,
心怯空房不忍歸。

 

Thu dạ khúc

Quế phách sơ sinh thu lộ vi,
Kinh la dĩ bạc vị canh y.
Ngân tranh dạ cửu ân cần lộng,
Tâm khiếp không phòng bất nhẫn quy.

 

Dịch nghĩa

Vầng trăng mới mọc, sương thu thưa thớt
Lụa phai màu mà áo chưa thay.
Đêm khuya rồi mà tiếng đàn tranh như suối bạc vẫn róc rách khúa ân tình,
Lòng e sợ phòng không chẳng dám về.


 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 2 trang (19 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nhất Nguyên

Ánh trăng mới ló sương thu nhẹ
Áo lụa mong manh chưa thiết thay
Đàn khảm canh khuya còn thưởng thức
Phòng không tâm kiếp chẳng mong về.

Nhất Nguyên
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Bàng bạc sương thu trăng mới ló
Áo the chưa đổi bạc màu lâu
Đêm khuya dìu dặt đàn ai trổi
Phòng vắng quay về chẳng dám đâu

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Thu chớm trăng sương vẻ não nề
Chưa thay áo cũ bạc màu the
Đàn khuya thêm gợi tình lưu luyến
Lòng sợ phòng không chẳng dám về

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Trăng non lên, trời thu rơi móc
Áo bạc xưa còn mặc chưa thay
Đàn ai khuya vẳng tuyệt hay
Chăn đơn gối chiếc sợ quay về phòng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Trung Hậu

Trăng thu vừa mọc, sương giăng đầy
Áo mỏng bạc màu chưa kịp thay
Đàn lộng ân tình, khuya vắng lặng
Buồng không ngao ngán chẳng về ngay

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Giản Chi

Móc nhỏ hạt trăng thu non
Vạt là mỏng thế áo còn chưa thay
Tiếng tranh tha thiết canh chày
Phòng không lòng ngán thế này về chi


Nguồn: Vương Duy thi tuyển, Giản Chi tuyển dịch, NXB Văn học, 1995
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Vầng trăng mới nhú sương thu bay,
Lụa nhạt màu mà áo chẳng thay.
Réo rắc ân tình đàn khuya dạo,
Phòng không lòng sợ chẳng về ngay.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Trăng non vừa mọc sương thu bay
Áo lụa phai màu vẫn chửa thay
Đêm đã khuya đàn tranh thánh thót
Phòng không ngán nỗi chưa về ngay.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Sương hạt nhỏ trăng thu mới nhú
Áo the mỏng nhưng chẳng cần thay
Đêm dài gảy mãi đàn tranh bạc
Lòng sợ phòng không ngại chẳng về.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời

Trang trong tổng số 2 trang (19 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2]