悲秋

木落亭皋風滿樓,
泬寥天氣易悲秋。
年來署雨泥塵外,
行坐怱怱不暇愁。

 

Bi thu

Mộc lạc đình cao phong mãn lâu,
Quyết liêu thiên khí dị bi thu.
Niên lai thử vũ nê trần ngoại,
Hành toạ thông thông bất hạ sầu.


Nguồn: Phân tích những khuynh hướng tình cảm đạo lí xã hội trong thi ca Tùng Thiện Vương, Ngô Văn Chương, Phủ Quốc vụ khanh đặc trách văn hoá, 1973

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Ngô Văn Chương

Đình cao lá rụng gió rung lầu
Mờ mịt hơi trời dễ cảm thu
Nắng bụi mưa bùn năm đặc biệt
Bộn bề công việc khỏi vương sầu

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Đình cao lá rụng gió lồng lầu,
Mờ mịt khí trời thu cảm sâu.
Nắng bụi mưa bùn năm lại đến,
Bận nhiều công việc chẳng vơi sầu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Lá rụng đình cao gió ngát lầu
Khí trời mờ mịt dễ buồn thu
Năm về bùn đất bao mưa nắng
Công việc liên miên khỏi luỵ sầu

25.00
Trả lời