05/07/2022 17:05Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bi thu
悲秋

Tác giả: Tùng Thiện Vương - 從善王

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 16/02/2018 19:02

 

Nguyên tác

木落亭皋風滿樓,
泬寥天氣易悲秋。
年來署雨泥塵外,
行坐怱怱不暇愁。

Phiên âm

Mộc lạc đình cao phong mãn lâu,
Quyết liêu thiên khí dị bi thu.
Niên lai thử vũ nê trần ngoại,
Hành toạ thông thông bất hạ sầu.

Bản dịch của Ngô Văn Chương

Đình cao lá rụng gió rung lầu
Mờ mịt hơi trời dễ cảm thu
Nắng bụi mưa bùn năm đặc biệt
Bộn bề công việc khỏi vương sầu
Nguồn: Phân tích những khuynh hướng tình cảm đạo lí xã hội trong thi ca Tùng Thiện Vương, Ngô Văn Chương, Phủ Quốc vụ khanh đặc trách văn hoá, 1973

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tùng Thiện Vương » Bi thu