Lá trong vườn lại rụng
Mỗi chiều một cơn mưa...
Bắt đầu một năm mới?
Dù xuân-thì vẫn chưa...

Thu lặng lẽ, âm thầm
Lấn sâu vào lòng hạ
Một chút quen mà lạ
Từ đất trời lan ra...

Thu về qua ngõ hoa
Nhuộm vàng nơi cánh lá
Gió khi thì hối hả
Có hôm chỉ thoảng là...

Mưa chiều thường nặng hạt
Đêm rỉ rả, thiết tha
Hình như mùa thu đã?
Nghe nhuốm màu phôi pha...


(17/8/2010)