Cứ mỗi độ thu sang,
Hoa cúc lại nở vàng,
Ngoài vườn hương thơm ngát,
Ong, bướm bay rộn ràng.
Em cắp sách tới trường,
Nắng tươi trải trên đường,
Trời cao, xanh, gió mát.
Đẹp thay lúc thu sang!


Bài thơ được sử dụng trong SGK Tập đọc lớp 2 phổ thông giai đoạn 1976-1979, không đề tên tác giả.

Nguồn: SGK Tập đọc lớp 2 phổ thông, NXB Giáo dục, 1977