凝碧池

萬戶傷心生野煙,
百官何日再朝天。
秋槐葉落空宮裏,
凝碧池頭奏管弦。

 

Ngưng Bích trì

Vạn hộ thương tâm sinh dã yên,
Bách quan hà nhật tái triều thiên?
Thu hoè diệp lạc không cung lý,
Ngưng Bích trì đầu tấu quản huyền.

 

Dịch nghĩa

Muôn nhà đau đớn sống trong khói đồng,
Bao giờ trăm quan mới lại có ngày bái triều.
Lá của cây hoè rơi lặng lẽ trong cung vắng,
Đầu ao Ngưng Bích tấu sáo với đàn.


Ngưng Bích trì là ao trong đông đô Lạc Dương. Khi An Lộc Sơn đã chiếm được cả hai kinh đô (năm 756), mở tiệc tại ao Ngưng Bích, bắt ban nhạc hoàng gia tấu khúc giúp vui. Nhạc công Lôi Hải Thanh quăng nhạc khí, hướng về phía tây (đất Thục vua đang lánh nạn) mà khóc, bị giết ngay. Vương Duy lúc đó đang bị giặc giam lỏng ở chùa Bồ Đề gần kinh đô Trường An, khi hay tin, đã làm bài này.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 2 trang (13 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Trọng San

Muôn hộ đau thương khói toả mờ,
Bao giờ quan lại được chầu vua ?
Hoa hoè rơi rụng cung thu vắng,
Ngưng Bích rền vang tiếng trúc tơ.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phụng Hà

Thương muôn nhà khổ, khói đồng lan
Ngày nào quan gặp lại long nhan?
Hoè thu lá rụng đầy cung vắng
Đầu ao Ngưng Bích vọng sáo đàn.

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Đau xót muôn nhà khói nội lan,
Ngày nào quan lại dự triều ban.
Thu hoè hoa rụng trong cung vắng,
Ngưng Bích bên ao dậy sáo đàn.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lâm trung Phú

Nghèo khó muôn nhà sinh khói đồng,
Bao giờ quan tái hội triều long ?
Lá hoè thu rụng trong cung vắng,
Đàn sáo ao Ngưng tấu vọng không !?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Khói lửa muôn nhà xót chẳng yên,
Trăm quan nào thủa lại triều thiên?
Trong cung quạnh quẽ hoè thu rụng,
Ngưng Bích ngoài ao tiếng quản huyền.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
tửu tận tình do tại
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Muôn nhà, khói lửa, đau lòng,
Ngày nào quan lại vào trong cung chầu.
Hoè thu, hoa đã rụng lâu
Bờ ao Ngưng Bích, sáo đâu hoà đàn...

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Dân đau lòng làng quê lửa khói
Quan bơ vơ mong lại chầu vua
Cung hoang rơi rụng hoa thu
Đầu ao Ngưng Bích nhạc vừa tấu lên

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Đau xót muôn nhà cơn khói lửa
Bái triều nào thuở thấy trăm quan
Hoè thu lá rụng cung son vắng
Ngưng Bích đầu ao tiếng sáo đàn

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Vạn hộ lòng đau toả khói mờ
Trăm quan ngày tưởng lại chầu triều
Lá hoè thu rụng trong cung vắng
Ngưng Bích bên ao vẳng sáo ca.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Giản Chi

Muôn dân khói lửa đau lòng
Trăm quan thao thức những mong ngày chầu
Cung không hoè rụng lá thâu
Ao Ngưng Bích đấy ai tâu sáo đàn?


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời

Trang trong tổng số 2 trang (13 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối