26/05/2024 10:03Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ngưng Bích trì
凝碧池

Tác giả: Vương Duy - 王維

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 06/04/2006 03:01

 

Nguyên tác

萬戶傷心生野煙,
百官何日再朝天。
秋槐葉落空宮裏,
凝碧池頭奏管弦。

Phiên âm

Vạn hộ thương tâm sinh dã yên,
Bách quan hà nhật tái triều thiên?
Thu hoè diệp lạc không cung lý,
Ngưng Bích trì đầu tấu quản huyền.

Dịch nghĩa

Muôn nhà đau đớn sống trong khói đồng,
Bao giờ trăm quan mới lại có ngày bái triều.
Lá của cây hoè rơi lặng lẽ trong cung vắng,
Đầu ao Ngưng Bích tấu sáo với đàn.

Bản dịch của Trương Việt Linh

Đau xót muôn nhà cơn khói lửa
Bái triều nào thuở thấy trăm quan
Hoè thu lá rụng cung son vắng
Ngưng Bích đầu ao tiếng sáo đàn
Ngưng Bích trì là ao trong đông đô Lạc Dương. Khi An Lộc Sơn đã chiếm được cả hai kinh đô (năm 756), mở tiệc tại ao Ngưng Bích, bắt ban nhạc hoàng gia tấu khúc giúp vui. Nhạc công Lôi Hải Thanh quăng nhạc khí, hướng về phía tây (đất Thục vua đang lánh nạn) mà khóc, bị giết ngay. Vương Duy lúc đó đang bị giặc giam lỏng ở chùa Bồ Đề gần kinh đô Trường An, khi hay tin, đã làm bài này.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vương Duy » Ngưng Bích trì