汴河懷古其二

盡道隋亡為此河,
至今千里賴通波。
若無水殿龍舟事,
共禹論功不較多。

 

Biện hà hoài cổ kỳ 2

Tận đạo Tuỳ vong vị thử hà,
Chí kim thiên lý lại thông ba.
Nhược vô thuỷ điện long chu sự,
Cộng luận công bất hiệu đa.

 

Dịch nghĩa

Ai cũng bảo nhà Tuỳ mất vì con sông này,
Nhờ có nó mà nghìn dặm đường thuỷ thông với nhau.
Nếu không có chuyện thuỷ điện và thuyền rồng,
Thì đem so công trạng có kém gì vua Vũ.


 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Hà Như

Đều nói Tuỳ vong bởi chốn này,
Dòng thông nghìn dặm đến ngày nay
Thuyền rồng, đài điện không điều tiếng
Hạ Vũ đem so kém mấy đây

13.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Vì sông này nhà Tuỳ mất thảm
Cho tới nay ngàn dặm lưu thông
Nếu không hoang phí thuyền rồng
Họ Vũ nhà Hạ luận công cũng bằng

11.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Khéo bảo sông nầy Tuỳ mất nước
Đến nay nghìn dặm một dòng thông
Thuyền rồng thuỷ điện gây tai tiếng
Hạ Vũ dầu so cũng xứng công

11.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Nghe nói Tuỳ vong bởi Biện Hà
Nhờ ai nghìn dặm nước thông nay
Nếu không vì chuyện du thuyền lớn
Hạ Vũ luận công có kém gì.

12.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Lãm Thắng

Nhà Tuỳ mất bởi sông này
Nhưng nhờ có nó, dặm dài khai thông
Nếu không điện lớn, thuyền rồng,
Đem so vua Vũ, thành công kém gì?

13.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Sông này ai cũng bảo tiêu Tuỳ,
Nghìn dặm nhờ thông đường thuỷ đi.
Không có thuyền rồng và thuỷ điện,
Đem so vua Vũ công thua gì.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời