重題薔薇

濃似猩猩初染素,
輕如燕燕欲凌空。
可憐細麗難勝日,
照得深紅作淺紅。

 

Trùng đề tường vi

Nùng tự tinh tinh sơ nhiễm tố,
Khinh như yến yến dục lăng không.
Khả liên tế lệ nan thăng nhật,
Chiếu đắc thâm hồng tác thiển hồng.

 

Dịch nghĩa

Màu hồng thắm điểm trắng lơ thơ,
Nhẹ như cánh én có thể bay cao.
Khá thương cho sắc đẹp mảnh mai không chịu nổi nắng,
Nắng chiếu làm hồng thẫm biến thành hồng nhạt.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Phước Hậu

Màu hồng thắm điểm trắng lơ thơ
Nhẹ cánh én bay phất vật vờ.
Thương sắc mong manh không chịu nắng
Nắng làm hồng thắm nhạt hồng mờ.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Thắm sắc hồng, lơ thơ trắng điểm
Nhẹ như lông chim yến bay cao
Thương thay khi nắng chiếu vào
Từ từ hoa sẽ tiêu hao sắc hồng.

14.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Hồng thắm lơ thơ màu trắng điểm
Nhẹ như cánh én liệng tầng không
Mảnh mai hương sắc sao kham được
Thương nỗi màu hoa đã bợt nồng

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Màu hồng thắm điểm trắng lơ thơ,
Cánh én nhẹ nên bay phất phơ.
Thương sắc mảnh mai không chịu nắng,
Nắng làm hồng thẫm thành hồng mờ.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Rậm rạp đỏ tươi phớt sắc trắng
Nhẹ như chim én vượt trời cao
Thương thay đẹp mảnh không ưa nắng
Đỏ đậm thành hồng nắng chiếu vào.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời