29/05/2024 19:30Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Biện hà hoài cổ kỳ 2
汴河懷古其二

Tác giả: Bì Nhật Hưu - 皮日休

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi Hà Như vào 27/10/2012 15:32

 

Nguyên tác

盡道隋亡為此河,
至今千里賴通波。
若無水殿龍舟事,
共禹論功不較多。

Phiên âm

Tận đạo Tuỳ vong vị thử hà,
Chí kim thiên lý lại thông ba.
Nhược vô thuỷ điện long chu[1] sự,
Cộng Vũ[2] luận công bất giảo đa.

Dịch nghĩa

Ai cũng bảo nhà Tuỳ mất vì con sông này,
Nhờ có nó mà nghìn dặm đường thuỷ thông với nhau.
Nếu không có chuyện thuỷ điện và thuyền rồng,
Thì đem so công trạng có kém gì vua Vũ.

Bản dịch của Hà Như

Đều nói Tuỳ vong bởi chốn này,
Dòng thông nghìn dặm đến ngày nay
Thuyền rồng, đài điện không điều tiếng
Hạ Vũ đem so kém mấy đây
[1] Khi Tuỳ Dượng Đế đến Dương Châu chơi, thuyền rồng ông ta đi cao 4 tầng, bên trên đặt chính điện, thuỷ điện thiết trí xa hoa vô cùng tốn kém, và nội điện có 120 phòng ngủ cho vua và cung tần mỹ nữ, từng dưới cùng cho lính tráng, cung nhân, phu chèo thuyền...
[2] Người lập nên vương triều Hạ, có công nắn vét sông cứu cho dân khỏi nạn lụt. Đời Tuỳ, công đào Biện hà rút ngắn đường bộ rất lớn, nhưng vì Dượng Đế quá xa xỉ, hoang dâm nên bị quên công đó.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bì Nhật Hưu » Biện hà hoài cổ kỳ 2