館娃宮懷古五絕其一

綺閣飄香下太湖,
亂兵侵曉上姑蘇。
越王大有堪羞處,
只把西施賺得吳。

 

Quán Oa cung hoài cổ ngũ tuyệt kỳ 1

Ỷ các phiêu hương há Thái Hồ,
Loạn binh xâm hiểu thướng Cô Tô.
Việt vương đại hữu kham tu xứ,
Chỉ bả Tây Thi trám đắc Ngô.

 

Dịch nghĩa

Từ lầu cao xa hoa huơng thơm bay xuống tận Thái Hồ,
Quân xâm lược tràn vào Cô Tô trong sáng sớm.
Vua nước Việt đành chịu xấu hổ,
Khi dùng Tây Thi để lừa lấy được nước Ngô.


Quán Oa là cung điện do Phù Sai cho xây làm nơi cư ngụ và ca múa của Tây Thi, trên núi Nghiễn, gần kinh thành Cô Tô, vị trí nay trên núi Linh Nham, huyện Ngô, tỉnh Giang Tô. Kinh thành Cô Tô di chỉ nay trong thành phố Tô Châu, cùng tỉnh.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Phước Hậu

Lầu ngọc hương bay đến Thái Hồ
Loạn quân sáng sớm chiếm Cô Tô.
Việt vương hổ thẹn đành cam chịu
Dùng kế Tây Thi gạt được Ngô.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Lầu cao sang hương vương hồ Thái
Quân xâm lăng sáng tới Cô Tô
Việt vương cam hổ thẹn to
Dùng Tây Thi để mưu đồ nước Ngô

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Lầu ngọc hoa thơm tận Thái Hồ,
Quân xâm sáng sớm tràn Cô Tô.
Đành cam xấu hổ thay vua Việt!
Người đẹp Tây Thi dùng lấy Ngô.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Gác đẹp bay hương xuống Thái Hồ
Loạn quân sáng chiếm tới Cô Tô
Việt Vương dù lớn nhưng nên thẹn
Chỉ lấy Tây Thi lừa nước Ngô.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời