Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (10 bài thơ)
[1]

Biện hà đình

Trung Quốc » Vãn Đường » Hứa Hồn
4 trả lời, 1465 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 06/06/2007 19:55

Biện hà hoài cổ kỳ 2

14.00
Trung Quốc » Vãn Đường » Bì Nhật Hưu
4 trả lời, 1648 lượt xem, 0 người thích
Do Hà Như gửi ngày 28/10/2012 15:32

Biện hà khúc

Trung Quốc » Trung Đường » Lý Ích
4 trả lời, 1641 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 29/04/2007 20:53

Dương liễu chi cửu thủ kỳ 6 (Dượng Đế hành cung Biện Thuỷ tân)

Trung Quốc » Trung Đường » Lưu Vũ Tích » Thi
5 trả lời, 1873 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 20/11/2006 18:39

Đại đê khúc

Trung Quốc » Trung Đường » Dương Cự Nguyên
2 trả lời, 1972 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 20/02/2007 07:38

Kinh Dượng Đế hành cung

Trung Quốc » Vãn Đường » Lưu Thương
2 trả lời, 1062 lượt xem, 0 người thích
Do hongha83 gửi ngày 12/11/2008 03:53

Liễu Dương tống khách

Trung Quốc » Trung Đường » Lý Ích
2 trả lời, 864 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 28/03/2014 13:01

Tuỳ cung hoài cổ

Trung Quốc » Trung Đường » Trương Hỗ
2 trả lời, 820 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 03/08/2014 15:39

Tuỳ cung yến

Trung Quốc » Trung Đường » Lý Ích
1 trả lời, 1011 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 28/03/2014 14:25

Vịnh sử thi - Biện thuỷ

Trung Quốc » Vãn Đường » Hồ Tằng
2 trả lời, 906 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 24/02/2014 10:56

Trang trong tổng số 1 trang (10 bài thơ)
[1]
Tìm bài thơ:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tiêu đề:

Tác giả:

Nội dung:

Nguyên bản (thơ chữ Hán/tiếng nước ngoài):

Thể thơ:

Ngôn ngữ:

Nước:

Thời đại:

Bài trả lời:

Thể loại:

Tiêu đề:

Nội dung:

Tiêu chí phụ:

Từ khoá: Tuỳ Dượng Đế