隋宮懷古

廢宮深苑路,
煬帝此東行。
往事餘山色,
流年是水聲。
古牆丹雘盡,
深棟黑煤生。
惆悵從今客,
經過未了情。

 

Tuỳ cung hoài cổ

Phế cung thâm uyển lộ,
Dượng Đế thử đông hành.
Vãng sự dư sơn sắc,
Lưu niên thị thuỷ thanh.
Cổ tường đan hoạch tận,
Thâm đống hắc môi sinh.
Trù trướng tòng kim khách,
Kinh qua vị liễu tình.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Vườn hun hút cung đường hoang phế
Kể từ khi Dượng Đế du đông
Chuyện xưa màu núi trầm trầm
Âm thanh nước chảy khơi dòng năm nao
Tường cung cũ đổ nhào phai sắc
Cột bay màu xám ngắt tro than
Buồn thay cho khách đi ngang
Qua trông cảnh đấy mang mang bao tình

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Điện bỏ hoang đường vườn thăm thẳm
Dưỡng đế dừng trong chuyến đông du
Chuyện xưa sắc núi còn dư
Năm năm tiếng nước vẫn như nhắc hoài
Son trên tường xưa phai mờ hết
Cột kèo tro khói kết đen xì
Ngày nay khách đến sầu bi
Tham quan cảnh cũ tình thì chưa phai.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời