19/01/2021 23:14Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tuỳ cung hoài cổ
隋宮懷古

Tác giả: Trương Hỗ - 張祜

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 02/08/2014 15:39

 

Nguyên tác

廢宮深苑路,
煬帝此東行。
往事餘山色,
流年是水聲。
古牆丹雘盡,
深棟黑煤生。
惆悵從今客,
經過未了情。

Phiên âm

Phế cung thâm uyển lộ,
Dượng Đế thử đông hành.
Vãng sự dư sơn sắc,
Lưu niên thị thuỷ thanh.
Cổ tường đan hoạch tận,
Thâm đống hắc môi sinh.
Trù trướng tòng kim khách,
Kinh qua vị liễu tình.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Vườn hun hút cung đường hoang phế
Kể từ khi Dượng Đế du đông
Chuyện xưa màu núi trầm trầm
Âm thanh nước chảy khơi dòng năm nao
Tường cung cũ đổ nhào phai sắc
Cột bay màu xám ngắt tro than
Buồn thay cho khách đi ngang
Qua trông cảnh đấy mang mang bao tình

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trương Hỗ » Tuỳ cung hoài cổ