35.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong
Thời kỳ: Vãn Đường
7 bài trả lời: 6 bản dịch, 1 thảo luận

Đăng bởi hongha83 vào 29/05/2008 06:00, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 21/02/2009 20:37

正樂府十篇-橡媼嘆

秋深橡子熟,
散落榛蕪岡。
傴傴黃發媼,
拾之踐晨霜。
移時始盈掬,
盡日方滿筐。
幾曝複幾蒸,
用作三冬糧。
山前有熟稻,
紫穗襲人香。
細獲又精舂,
粒粒如玉璫。
持之納於官,
私室無倉箱。
如何一石餘,
只作五鬥量。
狡吏不畏刑,
貪官不避贓。
農時作私債,
農畢歸官倉。
自冬及於春,
橡實誑饑腸。
吾聞田成子,
詐仁猶自王。
籲嗟逢橡媼,
不覺淚沾裳。

 

Chính nhạc phủ thập thiên - Tượng ảo thán

Thu thâm tượng tử thục,
Tán lạc trăn vu cương.
Ủ ủ hoàng phát ảo,
Thập chi tiễn thần sương.
Di thì thuỷ doanh cúc,
Tận nhật phương mãn khuông.
Kỷ bộc phức kỷ chưng,
Dụng tác tam đông lương.
Sơn tiền hữu thục đạo,
Tử tuệ tập nhân hương.
Tế hoạch hựu tinh thung,
Lạp lạp như ngọc đương.
Trì chi nạp ư quan,
Tư thất vô thương tương.
Như hà nhất thạch dư,
Chỉ tác ngũ đấu lường.
Giảo lại bất uý hình,
Tham quan bất tỵ tang.
Nông thì tác tư trái,
Nông tất quy quan thương.
Tự đông cập ư xuân,
Tượng thực cuống cơ trường.
Ngô văn Điền Thành Tử,
Trá nhân do tự vương.
Dụ ta phùng tượng ảo,
Bất giác lệ triêm thường.

 

Dịch nghĩa

Cuối thu, quả dẻ chín,
Rụng rải rác trên đồi đầy gai góc.
Một bà lão lưng còng, tóc ngả màu vàng,
Dẫm lên lớp sương mai để nhặt,
Khá lâu mới được một vốc tay,
Cả ngày mới được đầy rổ.
Rồi phơi đi, hấp lại mấy lần,
Để làm lương ăn trong ba tháng đông.
Trước núi có đồng lúa chín,
Những bông lúa tím sẫm, ngào ngạt hương thơm.
Gặt lượm cẩn thận, xay giã kỹ càng,
Những hạt gạo trắng muốt như ngọc.
Đem gạo nộp cho quan,
Là kho nhà trống trơn.
Tại sao hơn một thạch gạo,
Mà chỉ tính có năm đấu?
Bọn gian lại chẳng sợ phép nước,
Lũ tham quan không kiêng dè việc ăn của đút lót.
Đang vụ phải đi vay để cày cấy,
Gặt về, kho nhà nước thu vào hết.
Từ mùa đông đến mùa xuân,
Lấy quả dẻ để đánh lừa dạ dày.
Ta nghe xưa có Điền Thành Tử,
Chỉ nhân nghĩa vờ mà dựng được nghiệp vua.
Than ôi! gặp bà nhặt hạt dẻ,
Bỗng dưng lệ rơi thấm áo xiêm.


 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (7 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Khương Hữu Dụng

Cuối thu, quả dẻ chín
Rụng lăn dưới cỏ đồi
Lưng còng, bà tóc bạc
Nhặt dẻ, đạp sương mai
Hồi lâu được một nắm
Hết ngày đầy giỏ cời
Mấy lần phơi, lần hấp
Để cuối đồng cầm hơi
Trước núi có lúa chín
Bông tím, hương ngát mùi
Sàng kỹ lại giã sạch
Hạt hạt như ngọc trai
Thuế quan đem nộp tất
Vựa nhà không hột rơi
Cớ sao già một thạch
Chỏ còn năm đấu thôi
Lại không sợ phép nước
Quan cướp giữa ban ngày
Giữa mùa vay chủ nợ
Cuối mùa đổ cho người
Mùa đông đến mùa xuân
Hạt dẻ dối dạ dày
Ta nghe Điền Thành Tử
Giả nhân nghĩa, lên ngôi
Ôi, gặp bà nhặt dẻ
Bất giác lệ tuôn dài!

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Dịch nghĩa

Lời than của bà nhặt hạt dẻ

Cuối thu, quả dẻ chín,
Rụng rải rác trên đồi đầy gai góc.
Một bà lão lưng còng, tóc ngả màu vàng,
Dẫm lên lớp sương mai để nhặt.
Khá lâu mới được một vốc tay,
Cả ngày mới được đầy rổ.
Rồi phơi đi, hấp lại mấy lần,
Để làm lương ăn trong ba tháng đông.

Trước núi có đồng lúa chín,
Nhưng bông lúa tím sẫm, ngào ngạt hương thơm.
Gặt lượm cẩn thận, xay giả kỹ càng,
Những hạt gạo trắng muốt như ngọc.
Đem gạo nộp cho quan,
Là kho nhà trống trơn.
Tại sao hơn một thạch gạo,
Mà chỉ tính có năm đấu?

Bọn gian lại chẳng sợ phép nước,
Lũ tham quan không kiêng dè việc ăn của đút lót.
Đang vụ phải đi vay để cày cấy,
Gặt về, kho nhà nước thu vào hết.
Từ mùa đông đến mùa xuân,
Lấy quả dẻ để đánh lừa dạ dày.
Ta nghe xưa có Điền Thành Tử (1)
Chỉ nhân nghĩa vờ mà dựng được nghiệp vua.

Than ôi! gặp bà nhặt hạt dẻ,
Bổng dưng lệ rơi thấm áo xiêm.


(1) Tể tướng nước Tề thời Chiến quốc, cố ý mua chuộc
      lòng người, nên dùng đấu lớn cho dân vay thóc, và
      khi thu về vẫn tính số đấu đã vay, nhưng dùng đấu
      nhỏ hơn; về sau con cháu làm vua nước Tề
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phụng Hà

Cuối thu dẻ chín rụng,
Lăn lóc trên đồi gai.
Bà lão còng, tóc bạc,
Nhặt dẻ đạp sương mai.
Khá lâu được một vốc,
Cuối ngày đầy rỗ con.
Mấy lần phơi rồi hấp,
Lương ăn ba tháng đông.
Đầu non lúa chín vàng,
Bông sẫm hương thơm nồng.
Gặt hái, xay giã kỹ,
Hạt gạo như ngọc trong.
Gạo nộp quan thu vào,
Kho nhà trút sạch bồ.
Gạo đến hơn một thạch,
Quan tính năm đấu sao?
Bọn gian không sợ phép,
Quan lại cứ tham tàn.
Đang mùa phải vay nợ,
Cuối vụ nộp kho quan.
Đầu đông đến xuân này,
Hạt dẻ lừa dạ dày,
Ta nghe Điền Thành Tử,
Giả nhân, được nghiệp sau.
Ôi! gặp bà nhặt dẻ,
Bỗng dưng lệ tuôn mau.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Cuối thu, dẻ chín say
Rụng rãi trên đồi gai
Bà lưng còng, tóc cháy,
Lượm dẻ, dẫm sương mai.
Khá lâu đâu được vốc
Đầy bọc phải một ngày.
Bao lần phơi, hấp lại
Ba tháng giá có nhai.
Trước núi, đồng lúa trải
Bông lúa tím hương bay
Gặt, xay, sàng, lựa, lọc
Gạo trắng tựa ngọc trai.
Lên quan nộp thuế thóc
Hũ gạo nhà hết xài.
Chỗ này hơn một thạch
Gian lại chẳng sợ ai
Chỉ lường ra năm đấu
Tham quan giấu ăn xài.
Đang mùa phải vay trái
Gặt hái quan thu ngay.
Từ đông đi xuân lại
Ăn dẻ đỡ dạ dày.
Ta nghe Điền Thành Tử
Giả nghĩa cử lên ngai
Ôi! gặp bà lượm dẻ
Bỗng lệ ướt áo ngoài.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phụng Hà

Cuối thu, quả dẻ chín
Rụng lăn dưới cỏ đồi
Lưng còng, bà tóc bạc
Nhặt dẻ, đạp sương mai
Hồi lâu được một nắm
Hết ngày đầy giỏ cời
Mấy lần phơi, lần hấp
Để cuối đồng cầm hơi
Trước núi có lúa chín
Bông tím, hương ngát mùi
Sàng kỹ lại giã sạch
Hạt hạt như ngọc trai
Thuế quan đem nộp tất
Vựa nhà không hột rơi
Cớ sao già một thạch
Chỉ còn năm đấu thôi
Lại không sợ phép nước
Quan cướp giữa ban ngày
Giữa mùa vay chủ nợ
Cuối mùa đổ cho người
Mùa đông đến mùa xuân
Hạt dẻ dối dạ dày
Ta nghe Điền Thành Tử
Giả nhân nghĩa, nên ngôi
Ôi, gặp bà nhặt dẻ
Bất giác lệ tuôn dài!

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Cuối thu dẻ chín quả
Rải rác rụng trên đồi
Lưng còng,vàng tóc cháy
Nhặt dẻ, dẫm sương mai
Chừng lâu mới một vốc
Cả ngày mới giỏ đầy
Phơi đi rồi hấp lại
Ba tháng đông cầm hơi
Lúa đồng vàng trước núi
Ngạt ngào hương thơm phơi
Gặt về xay giã kỷ
Hạt hạt ngọc sáng ngời
Dốc thuế nộp quan lớn
Vét sạch thóc bồ rồi
Sao hơn một thạch gạo
Chỉ còn năm đấu thôi
Bọn gian khinh phép nước
Quan tham cướp ban ngày
Đang vụ vay cày cấy
Gặt về thu kho ngay
Hết đông rồi xuân đến
Lấy dẻ lừa dạ dày
Xưa có Điền Thành Tử
Giả nhân con cháu may
Ôi! gặp bà nhặt dẻ
Nhỏ lệ áo xiêm đầy

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Quả hạt dẻ cuối thu chín mọng
Trên đồi gai rơi rụng sa đà
Lưng còng tóc bạc một bà
Đạp sương mai lượm về nhà để ăn
Nhặt khá lâu tay gần một vốc
Cả ngày trời mới được giỏ đầy
Phơi đi, hấp lại bấy chầy
Để làm ba tháng ăn ngày hàn đông
Trước núi có những đồng lúa chín
Toả hương thơm lúa tím bên đàng
Gặt xong xay giã kỹ càng
Sáng trong hạt gạo xem dường hạt châu
Thóc gạo đó đem lầu quan nộp
Là vựa nhà không một hột dư
Rõ ràng một thạch có thừa
Chỉ coi năm đấu cho vừa mưu gian
Lũ lại gian chẳng màng phép nước
Bọn quan tham ăn cướp ban ngày
Trong mùa quan thả cho vay
Cuối mùa quan vét cho đầy nhà kho
Suốt mùa đông đến khi xuân tới
Hạt dẻ ăn để dối dạ dày
Điền Thành Tử, có nghe đây
Giả nhân con cháu sau này làm vua
Than giùm nhân gặp bà già
Không hay lệ đã chan hoà tuôn rơi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời