Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Cận đại)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Tản Đà (335 bài)
- Nguyễn Khuyến (369 bài)
- Trần Tế Xương (175 bài)
- Phan Bội Châu (239 bài)
- Phan Chu Trinh (68 bài)
Tạo ngày 20/08/2021 13:42 bởi tôn tiền tử
Lê Văn Luyện người làng Nam Trực, phủ Nam Trực, tỉnh Nam Định, nên lấy bút hiệu Song Nam. Bình sinh ông không ưa bôn tẩu, đỗ cử nhân rồi cũng chỉ ở nhà làm ruộng.