凝碧池

萬戶傷心生野煙,
百官何日再朝天。
秋槐葉落空宮裏,
凝碧池頭奏管弦。

 

Ngưng Bích trì

Vạn hộ thương tâm sinh dã yên,
Bách quan hà nhật tái triều thiên?
Thu hoè diệp lạc không cung lý,
Ngưng Bích trì đầu tấu quản huyền.

 

Dịch nghĩa

Muôn nhà đau đớn sống trong khói đồng,
Bao giờ trăm quan mới lại có ngày bái triều.
Lá của cây hoè rơi lặng lẽ trong cung vắng,
Đầu ao Ngưng Bích tấu sáo với đàn.


Ngưng Bích trì là ao trong đông đô Lạc Dương. Khi An Lộc Sơn đã chiếm được cả hai kinh đô (năm 756), mở tiệc tại ao Ngưng Bích, bắt ban nhạc hoàng gia tấu khúc giúp vui. Nhạc công Lôi Hải Thanh quăng nhạc khí, hướng về phía tây (đất Thục vua đang lánh nạn) mà khóc, bị giết ngay. Vương Duy lúc đó đang bị giặc giam lỏng ở chùa Bồ Đề gần kinh đô Trường An, khi hay tin, đã làm bài này.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 2 trang (13 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Xuân Khải

Tang tóc muôn dân lửa khói mờ,
Quan triều chầu sáng đến bao giờ?
Hoè thu trút lá trong cung vắng,
Ngưng Bích trì nghe rộn trúc tơ.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Khuyết danh Việt Nam

Binh lửa muôn nhà ruột những đau
Bao giờ lại thấy bá quan chầu
Hoè thu lá rụng trong cung vắng
Ngưng Bích đầu ao tiếng nhạc tâu


Bản dịch từ Đường thi trích dịch 唐詩摘譯 (ký hiệu VNv.156) đời Nguyễn.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Đau khổ muôn nhà trong lửa khói,
Bái triều bao thuở thấy trăm quan.
Cây hoè lá rụng trong cung vắng,
Ngưng Bích đầu ao sáo với đàn.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời

Trang trong tổng số 2 trang (13 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2]