破陣子

四十年來家國,
三千里地山河。
鳳閣龍樓連雲漢,
玉樹瓊枝作煙羅。
幾曾識干戈。

一旦身為臣虜,
沈腰潘鬢銷磨。
最是倉皇辭廟日,
教坊猶奏別離歌。
揮淚對宮娥。

 

Phá trận tử

Tứ thập niên lai gia quốc,
Tam thiên lý địa sơn hà.
Phụng các long lâu liên vân Hán,
Ngọc thụ quỳnh chi tác yên la.
Kỷ tằng thức can qua.

Nhất đán thân vi thần lỗ,
Thẩm yêu Phan mấn tiêu ma.
Tối thị thương hoàng từ miếu nhật,
Giáo phường do tấu biệt ly ca.
Huy lệ đối cung nga.

 

Dịch nghĩa

Bốn mươi năm qua nhà và nước,
Ba ngàn dặm đất núi sông.
Gác phượng lầu rồng tiếp nối lên tận mây,
Cây ngọc cành quỳnh như khói toả.
Bao lần đã trải chiến tranh.

Một sớm thân mình trở thành tù binh.
Lưng gầy tóc bạc mòn mỏi.
Nhất là ngày bàng hoàng từ giã tông miếu,
Giáo phường còn tấu bản nhạc chia ly.
Rơi nước mắt trước cung nhân.


 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Chí Viễn

Bốn chục năm ròng xã tắc,
Ba ngàn dặm thẳm sơn hà.
Gác phượng lầu rồng vút vân Hán,
Lá ngọc cành vàng rủ yên la.
Chửa từng biết can qua.

Một sớm hàng thần lơ láo,
Vóc gầy làn tóc sương pha.
Nhất lúc bàng hoàng từ tạ miếu,
Giáo phường còn tấu khúc ly ca.
Gạt lệ đối cung nga.


Nguồn: Nguyễn Chí Viễn, Tuyển tập từ Trung Hoa - Nhật Bản, NXB Văn hoá - Thông tin, 1996
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Cao Tự Thanh

Bốn chục năm rồi xã tắc,
Ba ngàn dặm ấy sơn hà.
Gác phượng lầu rồng liền trời biếc,
Cành quỳnh cây ngọc nối mây xa.
Đâu biết chuyện can qua?

Một sớm làm tù làm tớ,
Lưng khom tóc bạc tiêu ma.
Xót nhất là hôm chào Thái miếu,
Giáo phường còn tấu Biệt ly ca,
Rơi lệ hướng cung nga.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Bốn mươi năm có nhà có nước
Hơn ba ngàn dặm đất núi sông
Nổi lên gác phượng lầu rồng
Cành quỳnh cây ngọc sương lành khói yên
Bao lần từng trải chiến tranh

Than ôi một sớm thân thành tù binh
Tóc đã bạc gầy lưng mòn mỏi
Nhất là ngày từ giã miếu đường
Lại còn tấu nhạc giáo phường
Lệ rơi lã chã trước hàng cung nhân.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời