隴西行其二

誓掃匈奴不顧身,
五千貂錦喪胡塵。
可憐無定河邊骨,
猶是深閨夢裡人。

 

Lũng Tây hành kỳ 2

Thệ tảo Hung Nô bất cố thân
Ngũ thiên điêu cẩm táng Hồ trần
Khả liên Vô Định hà biên cốt
Do thị thâm khuê mộng lý nhân.

 

Dịch nghĩa

Thề quét sạch giặc Hung Nô chẳng tiếc thân,
Năm nghìn chiến sĩ mặc áo gấm, đội mũ da điêu vùi xác trong bụi Hồ.
Đáng thương cho những bộ xương bên bờ sông Vô Định,
Vẫn còn là người trong mộng của chốn khuê phòng.


 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 2 trang (19 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Bản dịch của Khương Hữu Dụng, Nam Trân

Thề quét Hung Nô sá mất còn
Năm nghìn tướng sĩ đất Hồ chôn
Thương thay! Xương chất bờ Vô Định
Mà vẫn người trong mộng gối xuân.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
23.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Ngô Văn Phú

Thề quét Hung nô, chẳng tiếc thân,
Chết vùi trong cát mấy nghìn quân.
Nắm xương Vô định bên sông lạnh,
Người ở trong mơ - vẫn nhắc thầm.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Liều thân quyết đánh Hung Nô
Năm ngàn lính chết đất Hồ phơi thây
Thương thay Vô Định xương bày
Vẫn người trong mộng những ai khuê phòng.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Ngô Văn Phú

Thề dẹp Hung Nô, chẳng tiếc mình,
Bụi Hồ vùi xác, lính năm nghìn.
Thương thay xương trắng bờ Vô Định,
Giấc mộng phòng khuê vẫn ngóng tình.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Lãm Thắng

Quét Hung Nô, sá mất còn
Năm nghìn tướng sĩ vùi chôn đất Hồ
Xót bờ Vô Định xương khô
Vẫn người trong giấc mộng hờ phòng  xuân.

13.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Hung Nô, thề quét kể gì thân,
Vùi lấp bụi Hồ nửa vạn quân,
Vô Định bên bờ xương trắng thảm,
Còn là người mộng chốn phòng xuân.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Phiên âm sơ sót

Chữ Hán là 深閨 (THÂM khuê), chốn khuê phòng cách xa, trong khi phiên âm là "XUÂN khuê"

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phụng Hà

Xả thân thề diệt Hung Nô
Năm ngàn tướng sĩ, bụi Hồ vùi xương
Cốt khô Vô Định, xót thương
Trong mơ khuê nữ còn vương vấn tình.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Trọng San

Quên mình thề giết Hung Nô
Năm ngàn tướng sĩ bụi Hồ vùi thân
Bên sông Vô Định xương tàn
Vẫn người trong giấc mộng xuân khuê phòng

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
21.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Trọng Kim

Đánh Hung Nô quyết liều thân
Năm ngàn tướng sĩ vùi xuân đất Hồ
Sông Vô Định đống xương khô
Người còn trong mộng mấy cô khuê phòng


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời

Trang trong tổng số 2 trang (19 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối