首秋輪臺

異域陰山外,
孤城雪海邊。
秋來唯有雁,
夏盡不聞蟬。
雨拂氈墻濕,
風搖毳幕膻。
輪臺萬里地,
無事歷三年。

 

Thủ thu Luân Đài

Dị vực Âm Sơn ngoại,
Cô Thành tuyết hải biên.
Thu lai duy hữu nhạn,
Hạ tận bất văn thiền.
Vũ phất chiên tường thấp,
Phong diêu thuế mạc thiên.
Luân Đài vạn lý địa,
Vô sự lịch tam niên.


Bài thơ này được viết năm Chí Đức thứ nhất, khi Sầm Tham lần thứ 2 đến Tây Vực nhậm chức phán quan tại mạc phủ An Tây bắc đình đô hộ phủ. Luân Đài là vùng đất xa xôi ngoài Âm Sơn.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Yên Thảo, Lâm Hoàng Lân

Ngoài Âm Sơn đất lạ,
Thành lẻ tuyết quanh năm.
Thu về đem bóng nhạn,
Hạ thiếu tiếng ve ngâm.
Mưa xối ướt lều dạ,
Gió lay động phông màn.
Luân Đài tuy vạn dặm,
Yên ổn suốt ba năm.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Ngoài núi Âm trong khu vực lạ
Thành lẻ loi nằm cạnh tuyết hồ
Nhạn bay báo hiệu thu về
Mùa hè đã hết không nghe ve sầu
Tường ẩm ướt mưa sa mũ dạ
Gió đu đưa màn dạ lông cừu
Luân Đài đường vạn dặm dài
Ba năm gỡ lịch tháng ngày bình yên.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Ngoài Âm Sơn đất lạ người,
Cô Thành biển tuyết sáng ngời quanh năm.
Thu về đem bóng nhạn sang,
Hè về thiếu tiếng ve ngâm suốt mùa.
Mưa xối ướt lều dạ thưa,
Gió lay động phông màn cừu phất phơ.
Luân Đài tuy vạn dặm xa,
Tháng ngày yên ổn suốt ba năm dài.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Âm Sơn đất lạ quê người,
Thành côi lạnh lẽo ngời ngời tuyết giăng.
Thu về cánh nhạn bay sang,
Hè qua đâu nữa rộn ràng ve ngâm.
Mưa tuôn lều dạ ướt dầm,
Gió lay màn thú hơi nồng mùi tanh.
Luân Đài muôn dặm xa xăm,
Đến nay cũng đã ba năm yên bình.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời