涼州曲其一

關山萬里遠征人,
一望關山淚滿巾。
青海戍頭空有月,
黃沙磧裏本無春。

 

Lương Châu khúc kỳ 1

Quan san vạn lý viễn chinh nhân,
Nhất vọng quan san lệ mãn cân.
Thanh Hải thú đầu không hữu nguyệt,
Hoàng Sa thích lý bản vô xuân.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Lính thú xa quan san vạn dặm
Lệ đầy khăn khi ngắm núi sông
Chỉ có trăng soi đầu Thanh Hải
Nào thấy xuân sa mạc vàng căm

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Lính xa nhà, quan san vạn dặm
Thấy quan san lệ đẫm khăn rồi
Ngoài Thanh Hải trăng suông soi
Cát vàng sa mạc đời đời không xuân.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Lính viễn chinh muôn dặm ải quan
Trông vời non nước lệ dầm khăn.
Trên không Thanh Hải vầng trăng lẻ
Đụn cát Hoàng Sa vốn chẳng xuân.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Quan san muôn dặm lính xa nhà,
Non nước trông vời đẫm lệ sa.
Thanh Hải trên đầu vầng nguyệt chiếu,
Hoàng Sa bãi cát vốn xuân xa.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời